Εναρκτήρια συνάντηση Επ. Εθνικής Στρατηγικής Δια Βίου Μάθησης

Εναρκτήρια συνάντηση Επ. Εθνικής Στρατηγικής Δια Βίου Μάθησης

Τι συζητήθηκε

Στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) πραγματοποιήθηκε σήμερα η εναρκτήρια συνάντηση των Επιτροπών Διά Βίου Μάθησης για την εκπόνηση και παρακολούθηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2021-2027, η οποία συντονίζεται από το ΥΠΠΑΝ. 

 

Οι δύο Επιτροπές Διά Βίου Μάθησης (Εθνική και Τεχνική) αποτελούνται από εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Κέντρου Παραγωγικότητας, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. 

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, της οποίας προέδρευε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΠΑΝ κ. Μάριος Παναγίδης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τους όρους εντολής και τις αρμοδιότητες των δύο Επιτροπών, σε συνέχεια έγκρισης σχετικής Πρότασης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Είχαν, επίσης, την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις απόψεις τους σε σχέση με τις προτεραιότητες και τους βασικούς πυλώνες της Νέας Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης για τα έτη 2021-2027.  

Για την υποστήριξη της όλης διαδικασίας, το ΥΠΠΑΝ υπέβαλε Πρόταση στη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REFORM) για χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη για τον σχεδιασμό και αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης, η οποία εγκρίθηκε. Η υλοποίηση του Έργου θα παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και θα συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στα παραδοτέα του Έργου περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υλοποίηση της Στρατηγικής. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2021. Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης συμμετείχαν διαδικτυακά εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι οποίες ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για τα βασικά παραδοτέα του Έργου, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

 

Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τα μέλη των Επιτροπών για τη συμμετοχή τους, τόνισε ότι η Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης αφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία στο σύνολό της και ανέφερε ότι η στήριξη και η δέσμευση όλων των φορέων θα συμβάλει στην επιτυχημένη υλοποίηση του όλου εγχειρήματος. 

 

Ακολούθως, ο Υπουργός εξήρε τη ιδιαίτερη σημασία της Διά Βίου Μάθησης ως διαδικασίας που επιτρέπει την ίση συμμετοχή όλων των πολιτών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ανέφερε, επίσης, ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων και στην ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους. Σημείωσε, ακόμα, ότι η ύπαρξη μιας συνεκτικής και επιτυχημένης στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης μπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση του οράματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για παροχή Διά βίου Εκπαίδευσης σε όλους τους πολίτες και ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής θα διασφαλίσει για τους πολίτες της Κύπρου τις απαραίτητες προϋποθέσεις για προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση, καθώς και για επιτυχημένη επαγγελματική και οικογενειακή ζωή.

 

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ο Υπουργός, απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευχαρίστησε θερμά τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης για τη διαχρονική στήριξη που παρέχει στο ΥΠΠΑΝ για την υλοποίηση βασικών μεταρρυθμίσεων και συγκεκριμένα για την εκπόνηση και παρακολούθησή της Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης. Ευχαρίστησε, επίσης, τη Γενική Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τη συμβολή της στο Έργο.   

 

Home