Ενημερώνει για κίνδυνο πλημμύρας η Πολιτική Άμυνα

Ενημερώνει για κίνδυνο πλημμύρας η Πολιτική Άμυνα

Οι διαδραστικοί χάρτες και τα μέτρα αυτοπροστασίας

Με ένα ενημερωτικό βίντεο η Πολιτική Άμυνα ενημερώνει τους πολίτες για τον κίνδυνο πλημμύρας, τους πλημμυρικούς διαδραστικούς χάρτες που ετοίμασε το Τμήμα Ανάπτυξεως Υδάτων, καθώς και για μέτρα αυτοπροστασίας.

Ανακοίνωση της Πολιτικής Άμυνας υπογραμμίζει ότι το φαινόμενο της πλημμύρας είναι ένας από τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Κύπρος. Με την κλιματική κρίση το φαινόμενο γίνεται πιο συχνό και έντονο λόγω των ταχυπλημμυρών. Με την διάχυση του βίντεο η Πολιτική Άμυνα θέλει να δημιουργήσει κουλτούρα αυτοπροστασίας στους πολίτες.

 

Επισημαίνει ότι το κοινό μπορεί να ενημερωθεί επίσης για τους «Διαδραστικούς Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας».

Ο κάθε πολίτης να πληροφορηθεί αν το οικόπεδο, το υποστατικό και η περιουσία του βρίσκονται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου πλημμύρας, που είναι συνήθως οι περιοχές κοντά σε ποταμούς.

Επιπλέον, αναφέρει ότι η Πολιτική Άμυνα συνδράμει τις προσπάθειες για αντιμετώπιση των συνεπειών πλημμύρας που αναλαμβάνουν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και άλλες ουσιώδεις υπηρεσίες του κράτους, αν παραστεί ανάγκη, κινητοποιώντας δικές τις δυνάμεις.

Τα μέτρα αυτοπροστασίας βρίσκονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο στο τέλος της σελίδας του συνδέσμου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ενημερωτική ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας www.civildefence.com.cy

ΚΥΠΕ

 

Home