Έτσι θα γίνεται η χειρόγραφη βεβαίωση διακίνησης (Οδηγίες)

Έτσι θα γίνεται η χειρόγραφη βεβαίωση διακίνησης (Οδηγίες)

Διευκρίνιση για τις χειρόγραφες βεβαιώσεις

Διευκρίνιση εκδόθηκε σε σχέση με αναφορές στη συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και την χειρόγραφη βεβαίωση. 

Όπως αναφέρεται: “Σε περίπτωση που πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στα έντυπα βεβαιώσεων μετακίνησης που ανακοινώθηκαν, μπορούν να φέρουν μαζί τους χειρόγραφη βεβαίωση που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τον αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, τη διεύθυνση κατοικίας, την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο σκοπό της μετακίνησης (ο οποίος να εμπίπτει στις κατηγορίες που εξαιρούνται από την απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων όπως καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα).

Όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.covid19.cy

Δείτε αναλυτικά τι ισχύει ΕΔΩ

Home