Έτσι θα λειτουργήσουν τα νηπιαγωγεία - Όλα τα μέτρα

Έτσι θα λειτουργήσουν τα νηπιαγωγεία - Όλα τα μέτρα

Πρωτόκολλο - Αναλυτικά όσα ισχύουν για τα νηπιαγωγεία

Στις 9 Ιουνίου αναμένεται να επιστρέψουν στις τάξεις τους και τα νηπιαγωγεία μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ακολουθώντας όλες τις οδηγίες του πρωτοκόλλου. 

Το πρωτόκολλο

Η επαναλειτουργία των Νηπιαγωγείων και η επιστροφή των παιδιών θα γίνει με την εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προφύλαξης που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον νέο Κορωνοϊό (COVID-19). Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζεται το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα Δημοτικά Σχολεία http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp10787, καθώς και το συμπληρωματικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα Νηπιαγωγεία, τα οποία έχουν ετοιμαστεί σε συνεργασία με ειδικούς του Υπουργείου Υγείας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

Προτεραιότητα όλων είναι η ασφάλεια των παιδιών και του διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού των νηπιαγωγείων για την πρόληψη της διασποράς του ιού. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια οι μέρες που θα φοιτήσουν τα παιδιά να είναι όσο το δυνατό πιο ευχάριστες και δημιουργικές.

Είναι σημαντικό να προετοιμαστούν τα παιδιά για την επιστροφή τους στα νηπιαγωγεία, και για τον σκοπό αυτό αναμένεται στενή συνεργασία οικογένειας και νηπιαγωγείου, ώστε οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους να επιστρέψουν με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, οι γονείς θα πρέπει να ενημερωθούν εκ των προτέρων τόσο για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί πλέον το νηπιαγωγείο όσο και για το Πρωτόκολλο που θα εφαρμόζεται για προστασία των παιδιών τους και κατ’ επέκταση και των ίδιων.

Το νηπιαγωγείο θα πρέπει στην επόμενη περίοδο μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, να παρέχει, επίσης, παιδαγωγική στήριξη η οποία είχε επιτευχθεί και κατά την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των νηπιαγωγείων, στα παιδιά που δεν θα φοιτήσουν επειδή συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες.

Για τη διασφάλιση όλων όσων πρέπει να γίνουν για την ομαλή επαναλειτουργία των νηπιαγωγείων, παρακαλούνται οι Διευθύντριες/Διευθύνουσες και το προσωπικό των νηπιαγωγείων να μεριμνήσουν το ταχύτερο δυνατό για εφαρμογή των πιο κάτω οδηγιών, οι οποίες ενδέχεται να αναθεωρούνται, στο πλαίσιο των Διαταγμάτων και των ευρύτερων οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.), το οποίο ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

1. Οργάνωση του νηπιαγωγείου και προετοιμασίες από τους/τις νηπιαγωγούς

1.1 Ενέργειες του νηπιαγωγείου πριν από την 9η Ιουνίου 2020

 • Όλο το διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό του νηπιαγωγέιουθα κάνει τις απαραίτητες εργασίες προκειμένου το νηπιαγωγείο να είναι έτοιμο την 9η Ιουνίου 2020 να υποδεχτεί τα παιδιά.
 • Η Διεύθυνση του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό και την οικεία Σχολική Εφορεία, αναμένεται να κάνουν όλες τις προκαταρκτικές εργασίες, σε συνεννόηση και με τους οικείους Συνδέσμους
 • Γονέων/Κηδεμόνων, προκειμένου να εφαρμοστούν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.
 • Σε ειδική για το θέμα επικοινωνία θα πρέπει να συζητηθούν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα και η κατανομή καθηκόντων για υλοποίηση των πιο κάτω ενεργειών.
 • Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, παρουσιάζεται λίστα δράσεων/ελέγχου για διευκόλυνσή σας κατά τον προγραμματισμό/υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών και την τήρηση των Πρωτοκόλλων.
 • Να επιβεβαιωθεί ότι οι χώροι του νηπιαγωγείου έχουν απολυμανθεί, στη βάση των οδηγιών των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με ευθύνη των Σχολικών
 • Εφορειών και στις περιπτώσεις των Κοινοτικών Νηπιαγωγείων του ιδιοκτήτη και οικονομικού διαχειριστή του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου (π.χ. Συνδέσμου Γονέων, ΣΚΕ, κ.ά.).
 • Να επιβεβαιωθεί ότι έχουν παραληφθεί από το νηπιαγωγείο μάσκες και ειδικό θερμόμετρο.
 • Να γίνουν ενέργειες ώστε να αγοραστούν από τις οικείες Σχολικές Εφορείες ή από το Ταμείο Διευθυντή γάντια, ώστε να χρησιμοποιούνται όπου προνοείται στο πρωτόκολλο.
 • Να επιβεβαιωθεί ότι έχουν τοποθετηθεί σχετικοί μηχανισμοί διανομής αλκοολούχου διαλύματος (αντισηπτικού) σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας που θα γίνεται μάθημα καθώς επίσης υγρό σαπούνι και χαρτοπετσέτες στις τουαλέτες και στους νιπτήρες.
 • Εντός τάξης να τοποθετηθούν σχετικές σημάνσεις για την τήρηση αποστάσεων.
 • Σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, να αναρτηθούν αφίσες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το ορθό πλύσιμο και χρήση αντισηπτικού διαλύματος. Να προετοιμαστεί η προβλεπόμενη αίθουσα απομόνωσης με τη σχετική επισήμανση κλπ.
 • Να διαφοροποιηθεί το μαθησιακό περιβάλλον της τάξης του νηπιαγωγείου και των υπόλοιπων χώρων με τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των παιδιών στο πλαίσιο του εφικτού και στη βάση των οδηγιών των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.
 • Η Διεύθυνση του νηπιαγωγείου μεριμνά, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι (διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό, γονείς και παιδιά) να ενημερωθούν λεπτομερώς για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για σωστή και ασφαλή επιστροφή των παιδιών στα νηπιαγωγεία ώστε να συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία των νηπιαγωγείων και στην επανένταξη των παιδιών στην κανονικότητα. Για τους γονείς/κηδεμόνες έχει ετοιμαστεί σχετικό πληροφοριακό υλικό από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) καθώς και από το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp10752, τα οποία συστήνεται να προωθηθούν στους γονείς/κηδεμόνες για να στηρίξουν τα παιδιά τους σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία βιώνουν.
 • Η Διεύθυνση του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το προσωπικό, θα ενημερώσουν τους γονείς/κηδεμόνες ότι κανένας/καμία γονέας/κηδεμόνας δεν εισέρχεται στον χώρο του νηπιαγωγείου. Οποιαδήποτε επικοινωνία με το προσωπικό γίνεται τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με κουτί επικοινωνίας που τοποθετείται έξω από την είσοδο του σχολείου, ανάλογα με το τι θα υιοθετήσει το κάθε νηπιαγωγείο.
 • Η Διεύθυνση και το προσωπικό των νηπιαγωγείων μελετούν και συζητούν τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις που δίνει η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, με στόχο να αντλήσουν επιπρόσθετες πληροφορίες για να υποστηρίξουν την επάνοδο των παιδιών στο νηπιαγωγείο, μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄).

1.2 Κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης κάθε Ομάδας παιδιών:

Κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης των παιδιών θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ομαλή επιστροφή και στην προσαρμογή των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Με παιγνιώδη τρόπο πραγματοποιείται η ενημέρωσή τους σχετικά με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα:  τήρηση αποστάσεων στην τάξη και στο υπαίθριο παιχνίδι

 •  σωστό πλύσιμο και στένωμα χεριών
 •  χρήση αντισηπτικού
 •  χρήση προσωπικών μέσων και υλικών
 •  αποφυγή άγγιγμα μύτης, ματιών και στόματος κ.ά.

1.3 Καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των νηπιαγωγείου:

 • Η Διεύθυνση του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το προσωπικό, μεριμνά καθημερινά για την τήρηση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.
 • Οι νηπιαγωγοί, εκτός από τα διδακτικά καθήκοντά τους, θα μεριμνούν για την επιτήρηση της εφαρμογής των ειδικών οδηγιών και κανόνων που θα ισχύουν σε αυτή την έκτακτη περίοδο. Θα αναλάβουν, επίσης σε συνεργασία με το βοηθητικό προσωπικό, την επιτήρηση της προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών και την τήρηση των κανόνων κατά τη διάρκεια του υπαίθριου παιχνιδιού.
 • Δεν επιτρέπονται επισκέπτες/ριες στον χώρο της τάξης ή εντός του νηπιαγωγείου.
 • Οι λειτουργοί των Σχολικών Εφορειών που ενδεχομένως θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο για κάποιες εργασίες, όπου είναι εφικτό, να προσέρχονται στον σχολικό χώρο μετά τις 13:05, αφού θα έχει αποχωρήσει το διδακτικό προσωπικό και οι μαθητές/μαθήτριες. Νοείται ότι, λειτουργοί του Υ.Π.Π.Α.Ν. (Επιθεωρητές/Επιθεωρήτριες, λειτουργοί των Τεχνικών Υπηρεσιών ή των Υπηρεσιών Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας κ.ά.) ή λειτουργοί των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας μπορούν να προσέρχονται, τηρώντας πάντα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

2. Προσέλευση και αποχώρηση παιδιών

 • Η προσέλευση όλων των παιδιών στο νηπιαγωγείο, αρχίζει στις 7:30 π.μ. και όχι νωρίτερα, για σκοπούς σωστής τήρησης του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου και επιτήρησης. Η προσέλευση ολοκληρώνεται στις 8:00 π.μ. Για το θέμα της τήρησης της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά οι γονείς/κηδεμόνες.
 • Η παράδοση/παραλαβή των παιδιών γίνεται στην/στις είσοδο/εισόδους του νηπιαγωγείου.
 • Τα παιδιά παραλαμβάνει/παραδίδει καθορισμένο μέλος/μέλη του προσωπικού, το/τα οποίο/α βρίσκεται/βρίσκονται μέσα από το κάγκελο της εισόδου, με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από τη Διεύθυνση του νηπιαγωγείου. Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών δεν εισέρχονται στο σχολικό κτήριο ή στις τάξεις.
 • Το/τα μέλος/μέλη του προσωπικού που αναμένει/νουν στην είσοδο καθοδηγεί/γούν το κάθε παιδί ώστε να μεταβεί με ασφάλεια στην τάξη του, όπου θα το αναμένει η νηπιαγωγός, η οποία φροντίζει για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου (απολύμανση χεριών, τήρηση αποστάσεων κτλ).
 • Εκεί όπου κρίνεται αναγκαίο και υπάρχει δυνατότητα, δεύτερο μέλος του προσωπικού βοηθά στην διαδικασία.
 • Κατά την αποχώρηση, η οποία πραγματοποιείται σταδιακά με έναρξη στις 12:55, μέλος/η του προσωπικού βρίσκεται/νται στο κάγκελο ενημερώνει/νουν τους νηπιαγωγούς για τα παιδιά τα οποία θα αποχωρήσουν. Η νηπιαγωγός καθοδηγεί τα παιδιά ώστε να μεταβούν στην έξοδο.
 • Η διαδρομή που θα ακολουθείται από και προς την τάξη μπορεί να σηματοδοτηθεί, ώστε τα παιδιά να μπορούν να τηρούν τις αναγκαίες αποστάσεις.
 •  Η Διεύθυνση του νηπιαγωγείου θα πρέπει να ενημερώσει τους γονείς/κηδεμόνες ότι τα παιδιά παραδίδονται σε μέλος του προσωπικού στην είσοδο, κατά την προσέλευση, και παραλαμβάνονται από το ίδιο σημείο κατά την αποχώρηση. Σε καμία περίπτωση δεν τα αφήνουν να εισέρχονται ή να αποχωρούν από μόνα τους.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω οδηγίες είναι ενδεικτικές και το κάθε νηπιαγωγείο μπορεί να τις αναπροσαρμόσει ανάλογα με την κτηριακή του υποδομή και το διαθέσιμο προσωπικό τηρώντας τις πρόνοιες των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.

3. Διαχωρισμός των παιδιών

Τα τμήματα με μικρό αριθμό παιδιών, εφόσον το επιτρέπει το μέγεθος της αίθουσας διδασκαλίας, μπορούν να λειτουργήσουν με μία Ομάδα, η οποία θα φοιτήσει στο νηπιαγωγείο όλες τις ημέρες, από τις 9 μέχρι και τις 26 Ιουνίου 2020, με εξαίρεση την αργία στις 11 Ιουνίου.

Στα υπολοιπα τμήματα, τα παιδιά θα διαχωρίσουν σε δύο Ομάδες, στη βάση των κριτηρίων που αναφέρονται πιο κάτω, αφού πρώτα διαπιστώθεί από τους γονείς/κηδεμόνες ποια παιδιά συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στον σχετικό κατάλογο, ο οποίος έχει δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄, Κατηγορία Β΄).

Η κάθε Ομάδα θα φοιτά εκ περιτροπής στο νηπιαγωγείο, εβδομάδα με εβδομάδα αρχής γενομένης από την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020.

Συγκεκριμένα, η κάθε Ομάδα θα φοιτήσει στο σχολείο τις πιο κάτω ημερομηνίες:

r

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο το πρωτόκολλο ΕΔΩ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ - Οδηγός διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα Νηπιαγωγεία σε συνθήκες κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19)

Η επαναλειτουργία των Νηπιαγωγείων υπό τις συνθήκες της επιδημίας του Κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19) στην Κύπρο, πρέπει να γίνει σε κατάλληλες, ελεγχόμενες και προσεγμένες συνθήκες ασφάλειας και υγείας, έτσι ώστε να εξαλειφθεί ή/και να μειωθεί, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού τόσο για τα παιδιά όσο και για τους/τις εργαζόμενους/εργαζόμενες στα νηπιαγωγεία (νηπιαγωγούς και άλλο προσωπικό) και κατά συνέπεια για το κοινωνικό σύνολο (γονείς/κηδεμόνες κ.ά.).

Για την επαναλειτουργία των νηπιαγωγείων, εφαρμόζεται το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα Δημοτικά Σχολεία http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp10787. Λόγω, όμως, της ηλικίας των παιδιών και των αναγκών τους, του ωρολογίου προγράμματος του Νηπιαγωγείου καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των νηπιαγωγείων (π.χ. μέγεθος σχολικής μονάδας, αριθμός προσωπικού, διαρρύθμιση της αίθουσας διδασκαλίας, κ.ά.) προκύπτει ανάγκη για εύλογες προσαρμογές του Πρωτοκόλλου και συνεχή επιτήρηση των παιδιών, με την εμπλοκή όλου του διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού του νηπιαγωγείου.

>>> Τώρα η Offsite και σε app. Κατεβάστε ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για Ios <<<  

Συγκεκριμένα:

 • Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας νηπιαγωγείου μπορούν να φοιτήσουν 3 παιδιά ανά 10m2
 • Αναρτάται στο κάγκελο του νηπιαγωγείου ανακοίνωση, ώστε να υπενθυμίζεται στους γονείς/κηδεμόνες η τήρηση του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου και ο καθορισμένος, από το Νηπιαγωγείο, τρόπος παράδοσης και παραλαβής των παιδιών.
 • Γίνεται συνεχής επιτήρηση των παιδιών κατά το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών (πριν από το φαγητό, μετά το φαγητό, μετά το διάλειμμα ή όποτε χρειάζεται) και κατά τη χρήση του αντισηπτικού διαλύματος. Τα αντισηπτικά διαλύματα τοποθετούνται σε σημείο που δεν τα φτάνουν τα παιδιά, όταν αυτά δεν θα χρησιμοποιούνται.
 • Γίνεται συνεχής επιτήρηση των παιδιών κατά τη χρήση της τουαλέτας (αποφυγή συνωστισμού, σωστό πλύσιμο και στέγνωμα των χεριών)
 • Το παιδιά μεταφέρουν φαγητό, φρούτο και νερό από το σπίτι. Το φαγητό και τα φρούτο θα πρέπει να είναι έτοιμα για κατανάλωση, χωρίς περιτυλίγματα και κομμένα, ώστε να μην χρειάζεται η παρέμβαση της νηπιαγωγού ή της σχολικής βοηθού για τον σκοπό αυτό. Να τοποθετούνται σε ατομικά κλειστά δοχεία και να μην χρειάζεται να φυλαχθούν σε ψυγείο.
 • Το νερό θα πρέπει να είναι σε ατομικό παγούρι/μπουκάλι.
 • Τα τραπεζάκια/θρανία και οποιαδήποτε άλλα μέσα/υλικά ή εξοπλισμός θα χρησιμοποιούνται από τα παιδιά, απολυμαίνονται μετά τη χρήση από κάθε παιδί.

Η ιδιαιτερότητα του ωρολογίου προγράμματος του νηπιαγωγείου κάτω από τους περιορισμούς της

εφαρμογής του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου επιβάλλει την ανάγκη της διαφοροποίηση/ευελιξίας του

προγράμματος αλλά και του μαθησιακού περιβάλλοντος της τάξης. Ως εκ τούτου, λαμβάνονται

πρόνοιες ώστε:

 • Κάθε παιδί στο νηπιαγωγείο να έχει τη δική του καρέκλα, τον δικό του χώρο σε τραπέζι/θρανίο, σηματοδοτημένα, καθώς και δικά του μέσα και υλικά (π.χ. γραφική ύλη, ψαλίδι, ζυμάρι, παιχνίδια κ.ά.).  Η/Ο νηπιαγωγός φροντίζει ώστε, σε δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε τραπέζια/θρανία καθώς και την ώρα του προγεύματος τα παιδιά να κάθονται διαγωνίως δύο (2) παιδιά ανά τραπέζι ώστε να διασφαλίζεται η προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των παιδιών. Αντίστοιχη διαρρύθμιση των καθισμάτων ή των τραπεζιών γίνεται σε όλες τις πτυχές του ωρολογίου προγράμματος  Σε περίπτωση που θα αξιοποιηθούν κάποια από τα κέντρα μάθησης (π.χ. οικοδομικού υλικού, μουσικής) λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

Όλες οι ανακοινώσεις του Υπουργείο για τα νηπιαγωγεία ΕΔΩ

 

ypp10897a.pdf541.79 KB
Home