ΓεΣΥ / Απαντήσεις: Πόσα θα χρεωθείς για ενδονοσοκομειακή φροντίδα

ΓεΣΥ / Απαντήσεις: Πόσα θα χρεωθείς για ενδονοσοκομειακή φροντίδα

Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα για τη Β΄φάση του ΓεΣΥ δίνει το Υπουργείο Υγείας

27 ιδιωτικά νοσηλευτήρια και κλινικές εντάχθηκαν στο ΓΕΣΥ και παρέχουν από σήμερα (1/6) υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας σε δικαιούχους του Συστήματος, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), ο οποίος αναμένει ότι εντός των επόμενων 24ώρων θα συμβληθούν με το ΓΕΣΥ άλλα 13.

Έτσι το Υπουργείο Υγείας ετοίμασε σημαντικές ερωτοαπαντήσεις ώστε να λυθούν οι απορίες των δικαιούχων σε κύρια ερωτήματα σχετικά με τη β’ φάση του ΓεΣΥ

Βασικές πληροφορίες: 

  1. Πώς θα ενημερώνομαι για το ποια νοσηλευτήρια είναι εντός ΓΕΣΥ για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας;

Τα  νοσηλευτήρια που έχουν  συνάψει  σύμβαση με τον ΟΑΥ για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας θα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Ο εν λόγω κατάλογος θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

  1. Θα μπορώ να επιλέγω ελεύθερα το νοσηλευτήριο από το οποίο θέλω να λάβω υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας;    

Ναι, βασική αρχή του ΓεΣΥ είναι το δικαίωμα του ασθενή να επιλέγει ελεύθερα τον παροχέα της επιλογής του. Σημαντικό όμως να αναφερθεί ότι για να παρέχεται η ενδονοσοκομειακή περίθαλψη εντός ΓεΣΥ, θα πρέπει το νοσηλευτήριο καθώς και ο θεράπων ιατρός να συμμετέχουν στο ΓεΣΥ. Για αυτό ο δικαιούχος προτού λάβει την υπηρεσία θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι δύο αυτές προϋποθέσεις (συμμετοχή στο ΓεΣΥ θεράπων ιατρού και νοσηλευτηρίου), ικανοποιούνται.

  1. Ποιος θα με παραπέμπει σε νοσηλευτήριο για ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας;  

Η παραπομπή για ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας γίνεται από προσωπικούς ιατρούς και ειδικούς ιατρούς. Παραπομπή σε νοσηλευτήριο θα μπορεί να γίνεται και από ένα νοσηλευτήριο σε άλλο.  

  1. Ποιες υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας είναι εντός και ποιες εκτός ΓεΣΥ;

Το ΓεΣΥ κατά κανόνα καλύπτει όλες τις ιατρικά αναγκαίες υπηρεσίες που χρήζουν ενδονοσοκομειακής περίθαλψης εξαιρουμένων των επεμβάσεων της κοσμητικής ιατρικής. 

  1. Τι πληρώνει ο δικαιούχος για ενδονοσοκομειακή φροντίδας υγείας;  

Δεν υπάρχει συμπληρωμή στην ενδονοσοκομειακή περίθαλψη. Το νοσηλευτήριο μπορεί να χρεώσει τον ασθενή μόνο για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο.

  1.  Ποιος θα αποφασίζει ποια εισαγωγή σε ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας θα έχει προτεραιότητα;

Οι θεράποντες ιατροί και τα νοσηλευτήρια θα δίδουν προτεραιότητα στα επείγοντα περιστατικά.

  1. Πώς θα ενημερώνομαι πιο νοσηλευτήριο έχει διαθεσιμότητα (ελεύθερες κλίνες) για να αποταθώ σε αυτό;

Ο δικαιούχος για να λάβει ενδονοσοκομειακή φροντίδα θα πρέπει να διαθέτει παραπεμπτικό το οποίο θα εκδώσει ο θεράπον ιατρός, ο οποίος θα τον ενημερώσει και για τη διαθεσιμότητα του νοσηλευτηρίου.

  1. Θα εκδίδουν συνταγές τα νοσηλευτήρια ή και παραπεμπτικά με την έκδοση του εξιτηρίου;  

Θα εκδίδονται  τα απαραίτητα παραπεμπτικά για επίσκεψη σε ειδικό ιατρό, εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις καθώς  και συνταγές για φάρμακα.

  1. Τι θα καταχωρείται στον ιατρικό μου φάκελο για τις υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής;

Στο Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ καταχωρούνται οι διαγνώσεις, οι δραστηριότητες, το DRG και τα αναλώσιμα που αφορούν στο ενδονοσοκομειακό περιστατικό του δικαιούχου. Αυτές οι πληροφορίες  θα είναι διαθέσιμες στο Ιατρικό Ιστορικό του δικαιούχου που είναι  προσβάσιμος μέσω της Πύλης Δικαιούχων. 

  1. Θα ενταχθούν τα φάρμακα της 2ης φάσης στον κατάλογο του ΓεΣΥ από 1η Ιουνίου;

Τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα/αναλώσιμα της 2ης φάσης θα εξακολουθήσουν να αποζημιώνονται και να παρέχονται όπως γίνεται μέχρι τώρα από τα νοσοκομειακά φαρμακεία του δημοσίου.

Πιο κάτω ο κατάλογος των νοσηλευτηρίων που έχουν υπογράψει και έχουν συμβληθεί με το Γενικό Σύστημα Υγείας. Να σημειώσουμε πως ο κατάλογος αυτός θα ανανεώνεται τις επόμενες μέρες, καθώς αναμένεται η υπογραφή των συμβάσεων και από άλλα νοσηλευτήρια.

Home