Η ΕΥ απαντά σε ΟΑΥ για παροχή υπηρεσιών από νοσηλευτήρια στο ΓΕΣΥ

Η ΕΥ απαντά σε ΟΑΥ για παροχή υπηρεσιών από νοσηλευτήρια στο ΓΕΣΥ

Η ΕΥ αναφέρει πως τα όσα λέει ο ΟΑΥ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα

Ο ισχυρισμός του ΟΑΥ ότι  "δεν επιτρέπει σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια να προσφέρουν υπηρεσίες σε δικαιούχους του ΓεΣΥ μέσω ιατρών που δεν είναι ενταγμένοι στο ΓεΣΥ" δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη, αναφορικά με τις συμβάσεις του ΟΑΥ με νοσηλευτήρια για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.  Η μακροσκελής ανακοίνωση εκδόθηκε μετά την επιστολή που απέστειλε η ΕΥ στον ΟΑΥ στις 30/8 και τις δηλώσεις από πλευράς ΟΑΥ που ακολούθησαν.

Η ΕΥ αναφέρει πως τα όσα λέει ο ΟΑΥ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και προς τούτο σημειώνει ότι στο άρθρο 9 του Μνημονίου Συναντίληψης ημερ. 3.2.2020 που υπέγραψαν ο τότε Υπουργός Υγείας, ο ΟΑΥ και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), ρητά προβλέπεται ότι "σε περίπτωση που κάποιος ιατρός, δεν παρέχει υπηρεσίες εντός του ΓεΣΥ ενώ το νοσηλευτήριο στο οποίο στεγάζεται έχει συμβληθεί με το ΓεΣΥ, τότε ο ιατρός συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω του συγκεκριμένου νοσηλευτηρίου, απλά οι υπηρεσίες του θα θεωρούνται εκτός ΓεΣΥ και δεν θα αποζημιώνονται από το ΓεΣΥ".

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Σύμφωνα με την ΕΥ, σε διευκρινιστικές απαντήσεις του ΟΑΥ που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του, αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από ιατρούς που δεν θα συμμετέχουν στο ΓεΣΥ, θα θεωρούνται υπηρεσίες που παρέχονται εκτός πλαισίου ΓεΣΥ, ανεξαρτήτως ότι παρέχονται σε περιβάλλον νοσηλευτηρίου που συμβλήθηκε με το ΓεΣΥ. Αυτές οι υπηρεσίες, αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΥ, δεν θα αποζημιώνονται από το ΓεΣΥ (ούτε η αμοιβή του νοσηλευτηρίου ούτε η αμοιβή του ιατρού). Συνεπώς η αμοιβή για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες θα συνεχίσει να γίνεται όπως σήμερα.

Επιπρόσθετα η ΕΥ αναφέρει ότι σε εγκύκλιο του ΟΑΥ ημερ. 23.7.2020  αναφέρεται ότι "ο θεράπων ιατρός υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος στο Σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Εγκυκλίου για να λογίζεται ότι η ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας παρέχεται στα πλαίσια του Συστήματος. Νοείται ότι αν ο θεράπων ιατρός δεν έχει εγγραφεί στο Σύστημα η ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας δεν παρέχεται στα πλαίσια του Συστήματος και δεν καλύπτεται από τον Οργανισμό.»

Σύμφωνα με την ΕΥ, από τα πιο πάνω είναι προφανές πως ο ΟΑΥ "αποδέχεται όπως δικαιούχος του ΓεΣΥ εισαχθεί σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο που είναι ενταγμένο στο ΓεΣΥ, αλλά θα κληθεί να καταβάλει ο ίδιος την αμοιβή του νοσηλευτηρίου αφού θα θεωρείται ότι οι Υπηρεσίες που έχει λάβει δεν παρέχονται στα πλαίσια του Συστήματος".

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

"Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής αυτός, καίτοι δικαιούχος του ΓεΣΥ που νοσηλεύεται σε νοσηλευτήριο του ΓεΣΥ, θα καταβάλει τα έξοδα ο ίδιος, ή η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην οποία θα αναγκαστεί να προστρέξει ώστε να διασφαλίσει την κάλυψη του για τέτοιες περιπτώσεις", αναφέρει η ΕΥ.

Επίσης υπενθυμίζει ότι τόσο η Κυβέρνηση όσο και η Βουλή των Αντιπροσώπων, σαφώς και ξεκάθαρα προώθησαν και τελικά ψήφισαν ένα νόμο που προβλέπει μονοασφαλιστικό σύστημα, καθολικό που θα παρέχει ισότιμη μεταχείριση των ασθενών. "Αυτό καθιστά την ευθύνη του ΟΑΥ ακόμη μεγαλύτερη αφού είναι σαφές ότι στην πράξη, παρανόμως υλοποιεί ένα άτυπο πολυασφαλιστικό σύστημα, όπως αυτό που συνειδητά απέρριψε η Βουλή των Αντιπροσώπων", αναφέρεται.

Η ΕΥ αναφέρει ότι εφόσον η νομοθεσία προβλέπει ότι για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας ο ΟΑΥ συμβάλλεται με δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, "δεν μπορεί ο ΟΑΥ να συμβάλλεται με νοσηλευτήριο αλλά να παραμένει «πτέρυγα» του νοσηλευτηρίου που θα εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης και των προνοιών του περί ΓεΣΥ Νόμου".

Αναφέρεται επίσης σε άλλα άρθρα της νομοθεσίας με βάση τα οποία "όταν κάποιος δικαιούχος τύχει νοσηλείας σε συμβεβλημένο νοσηλευτήριο, είναι παράνομο να κληθεί να πληρώσει οτιδήποτε επειδή δήθεν ήταν σε «ιδιωτική πτέρυγα» του νοσηλευτηρίου" καθώς και την ανάγκη "το σύστημα να καταστεί λειτουργικό και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις διαχρονικές ανάγκες της κοινωνίας, να είναι καθολικό και να παρέχει ισότιμη μεταχείριση των ασθενών".

"Συνεπώς, όταν κάποιος δικαιούχος τύχει νοσηλείας σε συμβεβλημένο νοσηλευτήριο, είναι παράνομο να κληθεί να πληρώσει οτιδήποτε επειδή δήθεν του παρείχαν υπηρεσίες (και) ιατροί που δεν είναι συμβεβλημένοι με το ΓεΣΥ", αναφέρει η ΕΥ και παραθέτει και τεκμηρίωση του Γενικού Εισαγγελέα στις 9.8.2021 ότι, μεταξύ άλλων, "η ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας από συμβεβλημένο νοσηλευτήριο θα πρέπει να παρέχεται μέσω του Συστήματος δια συμβεβλημένου με το Σύστημα ιατρού μόνον και,

"σε περίπτωση που η ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας παρέχεται σε δικαιούχο από συμβεβλημένο νοσηλευτήριο δια μη συμβεβλημένου ιατρού, εξυπακούεται ότι το συμβεβλημένο νοσηλευτήριο θα αμείβεται από τον δικαιούχο, ενέργεια που παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 31(5) του Νόμου και συνεπώς μη επιτρεπτή".

"Επίσης γνωμάτευσε ότι «σε ένα μνημόνιο συναντίληψης δεν είναι δυνατόν να περιέχονται πρόνοιες αντίθετες με το νόμο», «είναι πρόδηλο ότι υπερέχει ο νόμος» (σημ. έναντι του μνημονίου), «η εξάσκηση ιδιωτικής ιατρικής και ιατρικής εντός ΓεΣΥ στο ίδιο νοσηλευτήριο για παροχή ιατρικής φροντίδας εντός του Συστήματος και η συνεπακόλουθη κατανομή αριθμού κλινών των νοσηλευτηρίων μεταξύ ασθενών που εξυπηρετούνται μέσω του ΓεΣΥ και αυτών που εξυπηρετούνται εκτός του Συστήματος δεν είναι επιτρεπτή από το Νόμο", αναφέρει η ΕΥ.

Σύμφωνα με την ΕΥ , το  πρόβλημα γίνεται σοβαρότερο "αφού ο ΟΑΥ εξακολουθεί, ακόμη και σήμερα, να αμείβει τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, αυτά στα οποία παρανόμως επιτρέπει να αμείβονται και από τους δικαιούχους του ΓεΣΥ, με μη αντικειμενικά κριτήρια και με διαφορετικές αμοιβές για ίδιες παρεχόμενες υπηρεσίες".

"Για τούτο έχουμε ζητήσει από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού να εξετάσει το θέμα, ενώ ενέργειες αναμένουμε και από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας αφού σαφώς πρόκειται για διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Ως εξωτερικοί ελεγκτές του ΟΑΥ έχουμε αναδείξει το πρόβλημα ως  οφείλαμε και αυτή είναι η μόνη εξουσία μας. Εναπόκειται πλέον στις αρμόδιες αρχές και συνταγματικές εξουσίες του Κράτους να δράσουν ώστε να υπάρξει συμμόρφωση του ΟΑΥ με τις ρητές πρόνοιες της νομοθεσίας", καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ

Home