Κινδυνεύει η Κύπρος από τρομοκρατική επίθεση; Τι λέει ο Αρχηγός

Κινδυνεύει η Κύπρος από τρομοκρατική επίθεση; Τι λέει ο Αρχηγός

Ποια μέτρα λαμβάνει η Αστυνομία – Τι ανέφερε ο Αρχηγός μετά από σύσκεψη στο Αρχηγείο

Με αφορμή τις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Αρχηγός Αστυνομίας, Κύπρος Μιχαηλίδης, συγκάλεσε σήμερα Τρίτης 7/1 στο Αρχηγείο Αστυνομίας, σύσκεψη της Ηγεσίας, με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Τμήματα της Αστυνομίας. 

Στη σύσκεψη, ο Αρχηγός Αστυνομίας τόνισε ότι η Κύπρος δεν εμπλέκεται και ούτε υπάρχουν πληροφορίες για οποιαδήποτε παράνομη ή τρομοκρατική ενέργεια στο έδαφός της. Ωστόσο, για καθαρά προληπτικούς λόγους, η επικρατούσα κατάσταση θα πρέπει να επαναξιολογηθεί όσον αφορά πιθανούς στόχους κακόβουλων ενεργειών και έχει αποφασιστεί προς τούτο, η λήψη συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία είναι επιπρόσθετα των υφιστάμενων και καλύπτουν παγκύπρια, διάφορα σημεία που αξιολογούνται ως υψηλού κινδύνου. 

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, η αύξηση των περιπολιών, η συλλογή και η διαχείριση σχετικών πληροφοριών, η συνεργασία και συντονισμός των αρμόδιων Αστυνομικών Υπηρεσιών με άλλους συναρμόδιους φορείς, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, καθώς επίσης η αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα των μελών μας, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, ενώ όπως τονίζεται τα μέτρα αυτά, όπως και άλλα, θα επαναξιολογούνται σε τακτική βάση σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. 

Home