Κοινή δράση ΕΣΚ-ΕΑΚ για συνδικαλιστικά ζητήματα

Κοινή δράση ΕΣΚ-ΕΑΚ για συνδικαλιστικά ζητήματα

Προς όφελος των μελών τους, αλλά και του συνόλου του δημοσιογραφικού κόσμου

Κοινή συνεδρία πραγματοποίησαν χθες κλιμάκια των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου με κύριο αντικείμενο τον συντονισμό της δράσης των δύο οργανώσεων προς όφελος των μελών τους, αλλά και του συνόλου του δημοσιογραφικού κόσμου ευρύτερα.

Σε κοινή ανακοίνωση αναφέρεται ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε τόσο στα εξειδικευμένα συνδικαλιστικά προβλήματα που απασχολούν τους αθλητικούς συντάκτες, όσο και στα γενικά συνδικαλιστικά προβλήματα του δημοσιογραφικού κλάδου στο σύνολό του. Τα προβλήματα αυτά εκτείνονται σε όλο το φάσμα του Τύπου, έντυπου, διαδικτυακού και ηλεκτρονικού.

Ειδικά για τους αθλητικούς συντάκτες συμφωνήθηκε ότι είναι πλέον επιβεβλημένο να διεκδικηθούν: 1) Τερματισμός της υπαμοιβής των συναδέλφων και βελτίωση της ανταμοιβής για τις ακατάλληλες ώρες εργασίας. 2) Αμοιβή για τις ώρες εργασίας κατά τις αργίες. 3) Διασφάλιση της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας εκεί όπου τούτο δεν ισχύει.

"Η ΕΣΚ ως το μοναδικό συνδικαλιστικό όργανο του συνόλου των συντακτών-πολιτικών, πολιτιστικών, οικονομικών, αθλητικών και λοιπών – και η ΕΑΚ ως ο μοναδικός επαγγελματικός σύνδεσμος των αθλητικών συντακτών θα καταβάλουν το άπαν των δυνάμεων τους προς επίτευξη των πιο πάνω στόχων και όχι μόνο αυτών", αναφέρεται.

Προστίθεται ότι για να γίνει αυτό κατορθωτό και οι πιθανότητες επιτυχούς έκβασης του αγώνα που αναλαμβάνεται να είναι μεγαλύτερες, χρειάζεται όσο το δυνατό περισσότερα μέλη της ΕΑΚ να αποκτήσουν και την ιδιότητα μέλους της ΕΣΚ.

ΚΥΠΕ

Tags
Home