Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Κύπρος: Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας μειώθηκε στο 1.2%

Offsite Team -
15.09.2020 - 13:23

Κύπρος: Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας μειώθηκε στο 1.2%

Thumbnail
Στο 1.6% στην ΕΕ

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη ζώνη του ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ήταν 1,6%, μειωμένο από 1,9% το προηγούμενο τρίμηνο και από 2,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Κύπρο, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 1,2%, μειωμένο από 2,0% το προηγούμενο τρίμηνο και 1,7% το ίδιο τρίμηνο του 2019. Στην Ελλάδα το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 0,3%, από 0,4% το πρώτο τρίμηνο και 0,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ήταν 1,3% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 1,7% στις υπηρεσίες. Στην ΕΕ, το ποσοστό ήταν 1,4% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 1,7% στις υπηρεσίες.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2020 καταγράφηκαν στην Τσεχία (5,4%), στο Βέλγιο (3,1%) και στην Αυστρία (2,6%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (0,3%), καθώς και στην Ιρλανδία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία (και 0,7%).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας μειώθηκε σε είκοσι πέντε κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό στη Βουλγαρία και αυξήθηκε στη Γαλλία (κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες). Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Μάλτα (-1,6), τη Γερμανία (-1,2), τη Λετονία και τις Κάτω Χώρες (και οι δύο -1,0).

Την ίδια ώρα, το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 4,2% στη ζώνη του ευρώ, κατά 4,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και μειώθηκε κατά -8,6% στην Κύπρο και κατά -2,9% στην Ελλάδα, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι δύο βασικές συνιστώσες του κόστους εργασίας είναι οι μισθοί  και οι μη μισθολογικές δαπάνες. Στη ζώνη του ευρώ, το κόστος των μισθών  ανά ώρα εργασίας αυξήθηκε κατά 5,2% και το μη μισθολογικό στοιχείο αυξήθηκε κατά 0,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το πρώτο τρίμηνο του 2020, οι ετήσιες αλλαγές ήταν + 3,9% για τους μισθούς και + 3,1% για τη μη μισθολογική συνιστώσα. Στην ΕΕ, το κόστος των ωριαίων μισθών αυξήθηκε κατά + 5,3% και η μη μισθολογική συνιστώσα αυξήθηκε κατά + 0,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Το πρώτο τρίμηνο του 2020, οι ετήσιες αλλαγές ήταν + 4,1% και + 3,3% αντίστοιχα.

Τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ, η αύξηση του ωριαίου κόστους των μισθών δείχνει ότι η μείωση του αριθμού των ωρών εργασίας, λόγω της κρίσης COVID-19, δεν αντισταθμίστηκε πλήρως από την αντίστοιχη μείωση των μισθών. Αυτή η αύξηση του ωριαίου κόστους των μισθών αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μέτρια αύξηση της μη μισθολογικής συνιστώσας, λόγω των φορολογικών ελαφρύνσεων και των επιδοτήσεων που εισήγαγαν οι κυβερνήσεις της ΕΕ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κρίση.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ωριαίο κόστος εργασίας στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 4,3% στην μη επιχειρηματική οικονομία και κατά 4,1% στην επιχειρηματική οικονομία: 4,4% στις υπηρεσίες, 3,8 % στη βιομηχανία και 2,8% στις κατασκευές.

Στην ΕΕ, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 4,3% στην (κυρίως) μη επιχειρηματική οικονομία και κατά 4,0% στην επιχειρηματική οικονομία: 4,3% υπηρεσίες, 3,9% στη βιομηχανία και 2,3% στις κατασκευές. Στην ΕΕ, οι οικονομικές δραστηριότητες που κατέγραψαν τις υψηλότερες αυξήσεις στο ωριαίο μισθολογικό κόστος, το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ήταν:

ενότητα Ι - «Δραστηριότητες στέγασης και εξυπηρέτησης τροφίμων» (+ 13,5%), ακολουθούμενη από

ενότητα R - «Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή» (+ 12,5%) και

τμήμα Η - «Μεταφορά και αποθήκευση» (+ 8,0%).

Οι τομείς με τις υψηλότερες μειώσεις στη μη μισθολογική συνιστώσα ήταν

ενότητα Ι - «Δραστηριότητες στέγασης και εξυπηρέτησης τροφίμων» (-20,2%) και

ενότητα R - «Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή» (-15,2%).

Οι άλλες δραστηριότητες που κατέγραψαν μείωση για αυτό το στοιχείο ήταν:

τμήμα N - «Δραστηριότητες υπηρεσιών διοίκησης και υποστήριξης» (-5,0%),

τμήμα Ζ - «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο» (-3,7%) και

ενότητα ΣΤ - «Κατασκευές» (-1,3%).

KYΠΕ 

Home