Ολισθηροί και επικίνδυνοι δρόμοι στα ορεινά λόγω παγετού

Ολισθηροί και επικίνδυνοι δρόμοι στα ορεινά λόγω παγετού

Οδηγοί προσοχή!

Ανοικτοί για όλα τα οχήματα είναι όλοι οι δρόμοι στις ορεινές περιοχές, ωστόσο λόγω παγετού, αρκετοί δρόμοι είναι εξαιρετικά ολισθηροί και οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σύμφωνα με τις αναφορές που λαμβάνουμε, ιδιαίτερα ολισθηροί είναι οι δρόμοι:

  • Πεδουλά – Προδρόμου
  • Πεδουλά – Pinewood – Κακοπετριάς
  • Μουτουλλά – Πεδουλά
  • Πεδουλά – Κύκκου
  • Κακοπετριάς – Καρβουνά

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. 

Home