Ποια προϊόντα αποσύρονται από την αγορά (Πίνακας)

Ποια προϊόντα αποσύρονται από την αγορά (Πίνακας)

Όλες οι πληροφορίες για τα ακατάλληλα προϊόντα

Νερομπογιές, προσαρμογείς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αρωματικά μπάνιου αποσύρθηκαν από την κυπριακή αγορά το Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας η απόσυρση των προϊόντων έγινε επειδή «κρίθηκε ότι εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών ή δεν συμμορφώνονταν με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας».

Τα προϊόντα που αφορούν στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από τα οποία τα έχουν προμηθευτεί και παράλληλα να την  ενημερώσουν σχετικά.

Υπενθυμίζει επίσης το κοινό ότι μπορεί να ενημερώνεται για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy ή μέσω της ιστοσελίδας του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (GRAS-RAPEX) στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex.  

Home