Πως λειτουργούν οι παιδικές στέγες -Τι γίνεται με τις εξαφανίσεις

Πως λειτουργούν οι παιδικές στέγες -Τι γίνεται με τις εξαφανίσεις

Τι αναφέρει Λειτουργός της Υπηρεσίας Κοινωνικής Ευημερίας για τις συχνές εξαφανίσεις παιδιών

Παιδιά παρατημένα από τις οικογένειες τους, παιδιά κακοποιημένα, παιδιά που οι γονείς τους βρίσκονται στη φυλακή και άλλες περιπτώσεις βρίσκουν καταφύγιο στους ξενώνες των κρατικών υπηρεσίων.

Τους τελευταίους μήνες καταγράφονται συνεχείς εξαφανίσεις ανήλικων προσώπων που ελλείπουν από το χώρο διαμονής τους. Μάλιστα την Παρασκευή (6/9) άλλα δυο παιδιά δηλώθηκαν ως ελλείποντα πρόσωπα στους καταλόγους της Αστυνομίας.

Μιλώντας στην Offsite η Λειτουργός των Κοινωνικών Υπηρεσιών, Λουκία Τυλληρίδου, μας εξήγησε πως λειτουργούν οι ξενώνες φιλοξενίας, πόσα παιδιά φιλοξενούν όπως επίσης και για τις τελευταίες εξαφανίσεις.

Πώς λειτουργούν οι ξενώνες φιλοξενίας; 

Τα ιδρύματα παιδικής προστασίας που λειτουργούν παγκύπρια οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είναι ανοικτού τύπου και καταβάλλεται προσπάθεια αυτά να προσομοιάζουν, όσο το δυνατό περισσότερο, με το οικογενειακό περιβάλλον.  Ως εκ τούτου, τα παιδιά που φιλοξενούνται στις Στέγες/ Ξενώνες, ακολουθούν καθημερινά πρόγραμμα δραστηριοτήτων και έχουν εξόδους ψυχαγωγίας, ανάλογα με την ηλικία και τον βαθμό ωριμότητας τους, με συμμαθητές και φίλους, τους οποίους οι Ιδρυματικοί Λειτουργοί γνωρίζουν. Το πρόγραμμα εξόδων των παιδιών συμφωνείται με τους Ιδρυματικούς Λειτουργούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις μετακινήσεις  τους, είτε προβαίνουν στις απαραίτητες διευθετήσεις.  Η συνοδεία ή μη των παιδιών αποφασίζεται, ανάλογα με την ηλικία, την ωριμότητα και τις ιδιαίτερες συνθήκες του παιδιού, με επίκεντρο τη διασφάλιση της προστασίας του.

Πόσα παιδιά έχουμε συνολικά;

Στο παρόν στάδιο ο αριθμός των παιδιών υπό φροντίδα της Διευθύντριας Κοινωνικών Υπηρεσιών, ανέρχεται στα 500 περίπου παιδιά, εκ των οποίων τα 240 περίπου παιδιά είναι τοποθετημένα σε ιδρύματα παιδικής προστασίας (και περιλαμβάνουν ασυνόδευτους ανήλικους που συνήθως είναι 16 χρ. και άνω).

Πόσο συχνά βλέπουν τους γονείς ή συγγενείς τους;

Το πρόγραμμα επικοινωνίας των παιδιών υπό φροντίδα με τους γονείς τους, καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε παιδί. Σε κάποιες περιπτώσεις η επικοινωνία δυνατόν να καθορίζεται από δικαστικό διάταγμα. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας συνεχίζουν τη συνεργασία με τους γονείς  στα πλαίσια πολύπλευρης στήριξης της οικογένειας, σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, με στόχο  την επανασύνδεση του παιδιού με την οικογένεια του, νοουμένου ότι αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον του.

Κατά καιρούς έχουμε πολλές εξαφανίσεις ανηλίκων από ξενώνες, πως ενεργούν οι υπηρεσίες σας; Που οφείλεται αυτό;

Σε περίπτωση που κάποιο παιδί δεν επιστρέψει την αναμενόμενη ώρα και δεν εντοπίζεται, οι Υπηρεσίες μας συνεργάζονται με την Αστυνομία ενώ παράλληλα διερευνώνται και τυγχάνουν διαχείρισης εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν το παιδί,  μέσα από πολυθεματική συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς που έχουν επίσης αρμοδιότητα για τα παιδιά. Η φυγή παιδιών εφηβικής ηλικίας από ιδρύματα, δεν είναι συνδεδεμένη με τον χώρο  διαμονής αλλά με ιδιαιτερότητες της κατάστασης του εκάστοτε παιδιού γεγονός  που μπορεί να συμβεί και σε οικογένειες  όπου υπάρχουν ιδιαίτερες και σοβαρές δυσκολίες και προβλήματα.

Η στήριξη των παιδιών συνεχίζεται και μετά την ενηλικίωση τους;

Στις περιπτώσεις που, για διάφορους λόγους, δεν καθίσταται εφικτό τα παιδιά να αποκατασταθούν και παραμένουν στο ίδρυμα μέχρι την ενηλικίωση τους, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας υλοποιούν σχέδιο αποκατάστασης του παιδιού, πριν από τη έξοδο του παιδιού από το ίδρυμα. Το σχέδιο αποκατάστασης του παιδιού περιλαμβάνει ενέργειες για την οικονομική ενίσχυση του παιδιού από  αρμόδιες Υπηρεσίες , τις διευθετήσεις στέγασης του και την παροχή κάθε στήριξης και καθοδήγησης, μετά την έξοδο του από το ίδρυμα. Η στήριξη των  παιδιών, από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,  συνεχίζεται και μετά την ενηλικίωση τους, με την εφαρμογή του Σχεδίου Οικονομικής Ενίσχυσης  Πρώην Παιδιών Υπό τη Νομική Φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, μετά τα 18 τους χρόνια, για σκοπούς αποκατάστασης τους.  Το εν λόγω Σχέδιο παρέχει στα παιδιά αυτά ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση/εκπαίδευση, σπουδές σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο και το εξωτερικό και αποκατάσταση με αγορά επίπλωσης και εξοπλισμού.

Έκτορας Γεωργίου

Home