Προσηλωμένος στη διασύνδεση Αττική-Κρήτη-Κύπρος-Ισραήλ ο EuroAsia

Προσηλωμένος στη διασύνδεση Αττική-Κρήτη-Κύπρος-Ισραήλ ο EuroAsia

Παραμένει προσηλωμένος στην έγκαιρη υλοποίηση της διασύνδεσης.

Ο Φορέας Υλοποίησης EuroAsia Interconnector, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι παραμένει προσηλωμένος στην έγκαιρη υλοποίηση της διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης-Κύπρου-Ισραήλ, με αφορμή δημοσιεύματα και δηλώσεις, όπως αναφέρεται, που αφήνουν σκιές για τη διαδικασία.  

Επαναλαμβάνει επίσης την ειλικρινή επιθυμία συνεργασίας με τις Ελληνικές αρχές, όπως αυτή εκφράστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Κυπριακές Αρχές σε κοινό ανακοινωθέν μετά από συνάντηση που καλέστηκε με πρωτοβουλία της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΕΕ στη Λευκωσία στις 27 Φεβρουαρίου 2019.

 

Παράλληλα καλεί την ελληνική πλευρά να αποδεχτεί τον Οδικό Χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ξαναρχίσει τις συζητήσεις για την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του κανονισμού PCI ΔΕΔ-Ε προς αμοιβαίο όφελος όλων των ενδιαφερομένων και ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου.

Σε απάντηση ισχυρισμών ότι η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής είναι δικαιωματικά ένα εθνικό έργο που ανήκει μόνο στον Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), της Ελλάδας, ο Φορέας Υλοποίησης σημειώνει ότι ο EuroAsia Interconnector  είναι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 347/2013 διασυνοριακό έργο στην ολότητα του, κάτι που επιβεβαιώθηκε και με τις πολιτικές αποφάσεις σε επίπεδο αρχηγών κρατών και την ένταξη του έργου στον κατάλογο ΕΚΕ το 2013, 2015 και 2017.

 

«Η πρόσφατη απόφαση της ελληνικής πλευράς, όπως εκφράστηκε επίσημα από τον Υπουργό Ενέργειας για κατασκευή του έργου Κρήτης-Αττικής ως Εθνικό από τον ΑΔΜΗΕ/ΑΡΙΑΔΝΗ, δεν υποκαθιστά την κατασκευή του ήδη εγκεκριμένου έργου ΕΚΕ 3.10.3, αλλά ουσιαστικά δημιουργεί ένα νέο έργο και επαναφέρει τη προγενέστερη του Μνημονίου Συναντίληψης (MOU) κατάσταση, δηλαδή της κατασκευής δύο (ή και περισσοτέρων)  ξεχωριστών έργων κάτι που η ίδια η ΡΑΕ ορθά επιδίωξε από το 2016 να αποφύγει, βάση της Απόφασης της 280/2016», αναφέρεται.  

 

Σημειώνεται επίσης ότι από το 2013, ο Φορέας Υλοποίησης EuroAsia Interconnector έχει διεκπεραιώσει τις τεχνικές και άλλες μελέτες, με το έργο να φτάνει σε επαρκή βαθμό ωρίμανσης, όπως προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Εξασφαλίζοντας επαρκή βαθμό ωριμότητας υπόβαλε το επίσημο αίτημα επένδυσης (Investment Request) στις αρμόδιες αδειοδοτικές αρχές τον Ιούλιο του 2017. Εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2017 η από κοινού έγκριση της Διασυνοριακής Συμφωνίας Επιμερισμού Κόστους (CBCA), για την ολότητα του έργου, από τις Ρυθμιστικές Αρχές Κύπρου και Ελλάδος, η οποία δημοσιεύτηκε επίσημα τον Μάρτιο του 2018.  

Τον Απρίλιο του 2018, λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό συμφέρον και την επιτακτική ανάγκη της διασύνδεσης της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα, η EuroAsia Interconnector, προχώρησε στην προκήρυξη διεθνή διαγωνισμού για την έγκαιρη υλοποίηση ολόκληρου του έργου.  

«Με βάση τον προγραμματισμό και την πρόοδο των εργασιών, σήμερα το έργο θα είχε ήδη ανατεθεί από τον Φορέα Υλοποίησης και θα βρισκόταν σήμερα στη φάση κατασκευής με ορίζοντα υλοποίησης εντός των προσυμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων», αναφέρεται.  

Προστίθεται ότι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου οφείλονται στην μη αποδοχή της ελληνικής πλευράς να εφαρμόσει τον συμφωνημένο Οδικό Χάρτη που προτάθηκε από την ΕΕ. Οφείλονται επίσης στις μονομερείς αποφάσεις της ΡΑΕ η οποία παρά τις προτροπές και εκκλήσεις της ΕΕ, του ACER (ευρωπαϊκού ρυθμιστή) και των Κυπριακών Ρυθμιστικών Αρχών και Κυβέρνησης προχώρησε μονομερώς παραβιάζοντας τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στην ανάθεση της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής. Καθυστέρηση στην υλοποίηση, αναφέρεται ακόμα, προκαλεί η ανεξήγητη στάση της υπηρεσίας περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ να μην αξιολογεί τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και η στάση του διαχειριστή η οποία είναι αντίθεση με τις συμβατικές και θεσμικές του υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στον ΕΕ Κανονισμό για ΕΚΕ.

Διευκρινίζεται ότι το Μνημόνιο Συναντίληψης (MOU) που  συνυπογράφηκε τον Οκτώβρη του 2017 μεταξύ της EuroAsia Interconnector ως Φορέα Υλοποίησης και του ΑΔΜΗΕ για την σύσταση κοινής εταιρείας η οποία θα αναλάμβανε την χρηματοδότηση και κατασκευή του έργου της Κρήτης-Αττικής είχε δύο βασικούς όρους:α) την σύνθεση της μετοχικής δομής και β) το ιδιοκτησιακό καθεστώς του έργου.  

Όσον αφορά στη μετοχική δομή (51% ΑΔΜΗΕ, 39% EuroAsia Interconnector και 10% τρίτοι επενδυτές) ο Φορέας Υλοποίησης έχει γραπτώς αποδεχτεί εξ’ αρχής και εξακολουθεί να αποδέχεται αυτό τον όρο.

 Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο Φορέας Υλοποίησης είχε αποδεχτεί εξ’ αρχής και εξακολουθεί να αποδέχεται την πλήρη μεταβίβαση της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής στον ΑΔΜΗΕ αμέσως μετά την ηλέκτριση της, δηλαδή το 2022.  

Σε σχέση με τους υπόλοιπους επιμέρους όρους της υπό διαπραγμάτευσης συμφωνίας μετόχων που προτάθηκε από τον ΑΔΜΗΕ (shareholders’ agreement), η EuroAsia Interconnector δεν έχει οποιαδήποτε άλλη εμπορική ή επιχειρηματική διαφωνία σε οποιοδήποτε θέμα που αφορά την συμφωνία μετόχων (shareholders’ agreement) πλην της κατοχύρωσης τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασιών προκήρυξης που θα διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα του συνολικού έργου, το οποίο αποτελεί καθήκον της ως Φορέα Υλοποίησης βάσει του Κανονισμού 347/2013. Κατά συνέπεια, ο Φορέας Υλοποίησης ουδέποτε υπαναχώρησε από τις διαπραγματεύσεις και τα συμφωνηθέντα.

Ο Φορέας Υλοποίησης, αναφέρεται, εκπληρώνει, από το 2013, πλήρως όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 347/2013 και ρυθμιστικές αποφάσεις (CBCA), όπως επισημαίνεται και στην επιστολή του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ, Miguel Arias Cañete Ιανουάριου 2019, που αποδίδει τα εύσημα στον EuroAsia Interconnector.

«Η EuroAsia Interconnector ως φορέας υλοποίησης εκπληρώνει όλες τις συμβατικές και κανονιστικές της υποχρεώσεις που της έχουν ανατεθεί, αναλαμβάνοντας την πλήρη χρηματοδότηση του έργου. Προς διασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου ο  Φορέας υλοποίησης, πέραν της δικής του οικονομικής συνεισφοράς, έχει ήδη εξασφαλίσει την συμμετοχή κορυφαίων χρηματοδοτικών οργανισμών και από κοινού αναλαμβάνουν την πλήρη χρηματοδότηση του έργου με ίδια και δανειακά κεφάλαια» σημειώνεται.  

Αναφέρεται ακόμα ότι ο ισχυρισμός ότι ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στο 39% είναι εντελώς ανυπόστατος.  «Ο Φορέας Υλοποίησης κλήθηκε να καταβάλει κεφάλαιο σε SPV εταιρεία στην οποία ανατέθηκε έργο με παράνομες αποφάσεις της ΡΑΕ κατά παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013 και ενάντια στον Οδικό Χάρτη που υπέδειξε η ΕΕ ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα  του συνολικού έργου».

Home