Προσοχή: Αποσύρονται φορτιστές από την αγορά (Φώτος)

Προσοχή: Αποσύρονται φορτιστές από την αγορά (Φώτος)

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες

Δυο είδη φορτιστών αποσύρθηκαν από την αγορά λόγω ακαταλληλότητάς τους.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίο δεν φέρει τη σήμανση СЄ. Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.

Κατηγορία: Μετατροπείς, προσαρμογείς και φορτιστές

Είδος: Φορτιστής USB 

Εμπορική επωνυμία: Δεν αναφέρεται

Kατασκευαστής: Δεν αναφέρεται

Μοντέλο: Δεν αναφέρεται

Χαρακτηριστικά: Input: 100-240 V, AC 50/60 Hz,  Output: DC 5.0 V, 1000 mA

Εισαγωγέας: EWAY TECHNOLOGY LTD

1

Επίσης, έχει εντοπιστεί στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει διατάξει την απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.

Κατηγορία:    Μετατροπείς, προσαρμογείς και φορτιστές

Είδος: Φορτιστής  με θύρα USB

Μοντέλο: AR600

Εμπορική επωνυμία: Δεν αναφέρεται

Kατασκευαστής: Δεν αναφέρεται

Χώρα κατασκευής: Κίνα

Χαρακτηριστικά: Input: 100-240 V, AC 50/60 Hz, 0.15Α Output:   DC 5.0 V, 1000 mA

Διανομέας: Supersun Τrading LTD

1

 

Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία και φωτιά

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  [email protected]  ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα πιο πάνω προϊόντα να μην τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή στο κατάστημα από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί.

Home