Προσοχή: Επικίνδυνος δρόμος λόγω κατολισθήσεων όγκων χώματος

Προσοχή: Επικίνδυνος δρόμος λόγω κατολισθήσεων όγκων χώματος

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Επικίνδυνος είναι ο δρόμος Πλατρών - Τροόδους λόγω κατολισθήσεων όγκων χώματος και πετρών από τις τελευταίες βροχοπτώσεις. 

Η Αστυνομία συνιστά την προσοχή των οδηγών.

 
Home