Πυροσβέστες το 0,4% απασχολούμενων στην Κύπρο

Πυροσβέστες το 0,4% απασχολούμενων στην Κύπρο

Τα στοιχεία της Eurostat

Το 2019, σχεδόν 240.000 άτομα απασχολούνταν ως πυροσβέστες σε 22 κράτη μέλη της ΕΕ με διαθέσιμα στοιχεία, αντιπροσωπεύοντας το 0,1% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, με την ευκαιρία του Διεθνούς Ημέρα των Πυροσβεστών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Μαΐου.

>>> Τώρα η Offsite και σε app. Κατεβάστε ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS <<

Μεταξύ αυτών των κρατών μελών της ΕΕ, η Εσθονία, η Κύπρος και η Λετονία κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά αριθμού πυροσβεστών στο εργατικό δυναμικό τους, στο 0,4% της συνολικής απασχόλησης.

Το 2018, οι κυβερνητικές δαπάνες των 27 κρατών μελών της ΕΕ για υπηρεσίες πυροπροστασίας ανήλθαν σε 29,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν στο 0,5% των συνολικών κρατικών δαπανών, που είναι μικρότερο από το ποσό που δαπανήθηκε για αστυνομικές υπηρεσίες (δαπάνες που ισοδυναμούν με 1,9% των συνολικών δαπανών το 2018).

Συνολικά, στην ΕΕ, οι δημόσιες δαπάνες για υπηρεσίες πυροπροστασίας παρέμειναν σταθερές σε περίπου 0,4 - 0,5% των συνολικών δαπανών από την αρχή των χρονολογικών σειρών το 2001.

Το 2018, ο λόγος των κυβερνητικών δαπανών πυροπροστασίας προς τις συνολικές δαπάνες ποικίλει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ από 0,1% των συνολικών δαπανών στη Δανία, 0,2% στη Μάλτα και 0,3% στην Ιρλανδία, την Αυστρία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία, σε 0,7% στην Τσεχία και Λιθουανία, 0,8% στη Ρουμανία και 0,9% στη Βουλγαρία. Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό είναι 0,4% και στην Ελλάδα 0,6%.

ΚΥΠΕ

Home