Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Στέλλα Κυριακίδου: Καμία ανάμειξη στην υπό αναφορά έκθεση της ΕΥ

Offsite Team -
05.04.2021 - 19:23

Στέλλα Κυριακίδου: Καμία ανάμειξη στην υπό αναφορά έκθεση της ΕΥ

Thumbnail
Ανακοίνωση και από τον σύζυγό της

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στέλλα Κυριακίδου σε γραπτή δήλωση της σημειώνει ότι «η αναφορά στο άτομο μου στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με χορηγήσεις πρώην Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα αφορά αποκλειστικά επιχειρηματική δραστηριότητα του συζύγου μου το 2007- εγώ απολύτως καμία ανάμιξη ή συμμετοχή είχα με το θέμα».

 

Σε ανακοίνωση του εξάλλου, ο σύζυγος της Κυριάκος Κυριακίδης, αναφέρει ότι η εξέλιξη των χορηγήσεων και αναδιαρθρώσεων της εταιρείας Ε, της οποίας είναι ένας εκ των μετόχων, συνάδει πλήρως με το τι περιγράφει η ΕΥ στην έκθεσή της, δηλαδή τις σοβαρές δυσκολίες που πολλές Κυπριακές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν λόγω της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2011 και κορυφώθηκε το 2013.

 

Η Ε, σημειώνει, ως αποτέλεσμα διέκοψε τότε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της και περιορίστηκε στη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

 

Οι μέτοχοι της εταιρείας, αναφέρει, κατέληξαν σε συμφωνία με τo Πιστωτικό Ιδρυμα η οποία περιλάμβανε ένα συνδυασμό εργαλείων, όπως ανταλλαγή χρέους με επιπρόσθετα περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας και μετρητά.  

«Στη βάση της συμφωνίας αυτής έχουμε τηρήσει όλες τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και τώρα δεν οφείλουμε οποιοδήποτε ποσό», προσθέτει.  

Ο κ. Κυριακίδης αναφέρει ότι ο χειρισμός που έτυχαν οι χορηγήσεις προς την εταιρεία της οποίας είναι μέτοχος ήταν παρόμοιος με ανάλογες περιπτώσεις της περιόδου εκείνης με βάση τις πολιτικές των Ρυθμιστικών Αρχών που ήταν σε ισχύ κατά τον ουσιώδη χρόνο.  

«Συνεπώς, η λύση που έχει εξευρεθεί δεν ήταν προϊόν καμίας μορφής προνομιακής μεταχείρισης, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την επιστολή της ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ προς την ΕΥ, η οποία περιλαμβάνεται ως Παράρτημα Ε στην έκθεση της, στην οποία αναφέρεται ότι «δεν έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις με ρυθμίσεις που να συνιστούν προνομιακή / ευνοϊκή μεταχείριση», συμπληρώνει.  

Αναφέρει ότι όπως και η ίδια η ΕΥ σημειώνει στη σύνοψη (σελ. 6) της έκθεσης της και επαναλαμβάνει στα γενικά συμπεράσματα (σελ. 102) «η παράθεση των δεδομένων ως προς τις λύσεις αναδιάρθρωσης ή της ύπαρξης ΜΕΧ, ουδόλως εξυπακούει ότι το ίδιο το ΠΕΠ έχει προβεί κατ’ ανάγκη σε μεμπτή συμπεριφορά, ούτε και θα πρέπει να θεωρηθεί ότι, με την αναφορά αυτή, αποδίδεται στο ΠΕΠ ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσια θέση, αφού δεν ήταν δυνατό να εξεταστούν από την Υπηρεσία μας οι προσωπικές συνθήκες κάθε ΠΕΠ που ενδεχομένως να το εμπόδιζαν να συμμορφωθεί με τις δανειακές του υποχρεώσεις.  

«Ούτε σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι οι λύσεις αναδιάρθρωσης δεικνύουν ευνοϊκή μεταχείριση του ΠΕΠ, αφού για να καταλήξει κάποιος σε ασφαλές συμπέρασμα, ως προς τέτοιο χαρακτηρισμό περί ευνοϊκής μεταχείρισης ΠΕΠ θα πρέπει να εξετάσει ικανοποιητικό αριθμό άλλων παρόμοιων υποθέσεων τρίτων προσώπων, ώστε να προβεί σε αξιόπιστη σύγκριση του χειρισμού που έτυχε το ΠΕΠ με τα πρόσωπα αυτά», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Home