Στην 4η θέση για θανάτους σε τροχαία η Κύπρος

Στην 4η θέση για θανάτους σε τροχαία η Κύπρος

Θερίζει ο «Μολώχ της ασφάλτου» στην Κύπρο
Στην 5η θέση η Ελλάδα σύμφωνα με το ETSC

Στην τέταρτη και την πέμπτη θέση αντίστοιχα, βρίσκονται η Κύπρος και η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τους θανάτους όσων χρησιμοποιούν τους δρόμους μέσα στις πόλεις, σύμφωνα με έκθεση που εξέδωσε το "Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών", (European Transport Safety Council, ETSC). Το ETSC είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε το 1993 και χρηματοδοτείται μέσω διάφορων πηγών, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών, κονδυλίων της Κομισιόν, και στήριξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε σήμερα η θνησιμότητα στους αστικούς δρόμους είναι η υψηλότερη στη Ρουμανία με 105 χρήστες ανά εκατομμύριο αστικών κατοίκων τετραπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ και ακολουθούν η Κροατία με 88 θανάτους ανά εκατομμύριο, η Σερβία 74, η Κύπρος 60, η Ελλάδα 58 και στην Πολωνία 57.

Μάλιστα η έκθεση καταγράφει ότι "η πρόοδος", σε ό,τι αφορά τη μείωση των θανάτων, "έχει σταματήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Κύπρο". Η πρόοδος ήταν κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ στο Ισραήλ, τη Λιθουανία, τη Φινλανδία, την Ουγγαρία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες και σε κάθε περίπτωση  ήταν βραδύτερη από την πρόοδο στους αγροτικούς δρόμους. Οι θάνατοι σε τροχαία ατυχήματα σε αστικούς δρόμους μειώθηκαν κατά 9% πιο αργά ετησίως σε σχέση με τους αγροτικούς δρόμους στη Λιθουανία, το 8% στη Νορβηγία, κατά 7% στην Κύπρο και την Εσθονία, κατά 5% στην Ισπανία, και 2% στη Γερμανία, στη Γαλλία και στο Βέλγιο.

Η έκθεση καταγράφει ότι περισσότερο από το 50% όλων των τροχαίων ατυχημάτων συμβαίνουν στο οδικό δίκτυο εντός αστικών περιοχών στην Κύπρο, τη Ρουμανία, την Κροατία, τη Σερβία και την Πορτογαλία και σχεδόν το 50% στην Ελλάδα.

Επιπλέον, οι αναβάτες μοτοποδηλάτων/ μοτοσυκλετών αντιπροσωπεύουν το 43% όλων των θανάτων σε αστικούς δρόμους στην Ελλάδα, το 31% στην Κύπρο, το 29% στην Ιταλία, το 28% στη Γαλλία, το 26% στην Ισπανία και το 25% στην Πορτογαλία.

Ειδικότερα στο κεφάλαιο της έκθεσης που αφορά την Κύπρο, το ETSC αναφέρει οι οδηγοί μοτοσικλετών αντιπροσωπεύουν το 31% του συνόλου των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στις αστικές περιοχές της Κύπρου. "Τα μοτοποδήλατα χρησιμοποιούνται ευρέως σε αστικούς δρόμους από νέους και άπειρους ανθρώπους που είναι κυρίως φοιτητές ή πάροχοι υπηρεσιών παράδοσης. Οι περισσότεροι από τους νέους χρήστες μοτοποδηλάτων οδηγούν με άδεια μαθητευόμενου οδηγού και δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Η χρήση των κρανών ασφαλείας δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο πρέπει και συχνά χρησιμοποιούνται κράνη και δεν δένονται σωστά. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη νοοτροπίας σεβασμού στους αναβάτες μοτοσικλετών μεταξύ άλλων οδηγών οχημάτων. Σημαντική παραβίαση ορίου ταχύτητας ή ακατάλληλη ταχύτητα οδήγησης από τους οδηγούς αυτοκινήτων, τους αναβάτες μοτοσικλετών και τους οδηγούς. Είναι απαραίτητη η διεξαγωγή εμπεριστατωμένης μελέτης για την τεκμηρίωση των πραγματικών λόγων για τον μεγάλο αριθμό των θανάτων μοτοσικλετιστών στην Κύπρο", αναφέρει ο Γιώργος Μόρφης, ειδικός οδικής ασφάλειας.

Γενικώς για όλες τις χώρες της έκθεσης οι συντάκτες αναφέρουν ότι από τις βασικές προκλήσεις για τις πόλεις είναι η επιβολή ασφαλών ορίων ταχύτητας, καθώς όσες χώρες παρακολουθούν την τήρηση των ορίων, καταγράφουν ότι το 35% ως 75% των ταχυτήτων είναι άνω των 50 χιλιομέτρων την ώρα.

Home