Συνάντηση ΕΤΕΚ με την Πρόεδρο της Βουλής

Offsite Team -
11.01.2022 - 18:00

Συνάντηση ΕΤΕΚ με την Πρόεδρο της Βουλής

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαδικασίες αδειοδότησης

Σε ιδιαίτερα θετικό και παραγωγικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα 11 Ιανουαρίου συνάντηση μεταξύ της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, και αντιπροσωπείας του ΕΤΕΚ αποτελούμενης από τον Πρόεδρό του, Κωνσταντίνο Κωνσταντή και τους δύο Αντιπροέδρους του, Αντρέα Θεοδότου - Α’ Αντιπρόεδρο και Ελίζα Βασιλείου – Β’ Αντιπρόεδρο. Σκοπός της συνάντησης ήταν να τεθούν υπόψη της Προέδρου της Βουλής θέματα κεφαλαιώδους σημασίας για το δημόσιο συμφέρον η προώθηση των οποίων συγκρούεται με κατεστημένες αντιλήψεις και πρακτικές.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ως πιο σημαντικά αναφέρονται:

(α) Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης περιλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού και απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης, ελέγχου και τιτλοποίησης της ανάπτυξης. Η δημιουργία ενιαίων αρχών αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης σε επαρχιακό επίπεδο είναι κομβικό σημείο στην όλη μεταρρύθμιση και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πιο ταχύ και αποτελεσματικό σύστημα αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης.  

(β) Η ανάγκη θεσμοθέτησης ενός πλαισίου υλοποίησης έργων του δημοσίου έτσι ώστε να διασφαλίζεται πως τα δημόσια έργα θα διαπνέονται από ποιοτικά στοιχεία, όπως η υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική προσέγγιση, η αειφορία, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, συμβάλλοντας στη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος. Το ΕΤΕΚ ανέφερε πως έχει επεξεργαστεί και θα προωθήσει στην Πρόεδρο της Βουλής νομοθετική πρόταση για τροποποίηση στην περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα νομοθεσίας, έτσι ώστε οι αναθέτουσες αρχές να μην επιτρέπεται να προχωρήσουν με την ανάθεση υλοποίησης σημαντικών δημόσιων έργων χωρίς να γνωρίζουν ποια είναι η αρχιτεκτονική πρόταση για την υλοποίηση του έργου τουλάχιστον σε επίπεδο προμελέτης. 

(γ) Η ανάγκη άμεσης προώθησης νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως η ρύθμιση της επίβλεψης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και η διπλή αδειοδότηση των ηλεκτρολόγων μηχανικών. 

(δ)  Παράλληλα ιδιαίτερη μνεία έγινε στην ψήφιση του επενδυτικού νόμου, ο οποίος δίνει σύγχρονα εργαλεία και επιχειρεί να δομήσει και να επιταχύνει τη διαδικασία αδειοδότησης σημαντικών και στρατηγικών επενδύσεων. 

Στο πιο πάνω πλαίσιο η σημερινή συνάντηση ορίστηκε ως η αφετηρία μίας στενότερης συνεργασίας με τη δημιουργία ενός ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας για κατάθεση εισηγήσεων από το Επιμελητήριο,  με τον ορισμό τακτικών συναντήσεων για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής προώθησης των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος που τέθηκαν και με τη συνεχή επιστημονική συμβολή του ΕΤΕΚ στη συζήτηση νομοθετικών προτάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 

Home