Τεχνικό πρόβλημα στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Cyber Crime

Τεχνικό πρόβλημα στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Cyber Crime

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Λόγω τεχνικού προβλήματος η διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής παραπόνου / πληροφοριών για το ηλεκτρονικό έγκλημα (Cyber Crime) στις ιστοσελίδες της Αστυνομίας www.police.gov.cy και www.cypruspolicenews.com είναι προσωρινά ανενεργή.

Μέχρι αποκατάστασης του προβλήματος οι πολίτες καλούνται να υποβάλλουν τα παράπονα ή πληροφορίες στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] ή στην ηλεκτρονική φόρμα «Cyber Crime New» στο Application της Αστυνομίας Κύπρου.

 
Home