Τροποποίηση δικαστικής πρακτικής ανακοίνωσε το Ανώτατο Δικαστήριο

Τροποποίηση δικαστικής πρακτικής ανακοίνωσε το Ανώτατο Δικαστήριο

Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου για τροποποίηση δικαστικής πρακτικής

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνταγματικές διατάξεις για ουσιαστική κατοχύρωση της ισότητας ενώπιον της Δικαιοσύνης (Άρθρο 28.1) και την εξασφάλιση του απρόσωπου χαρακτήρα των Δικαστηρίων στην άσκηση των δικαστικών τους λειτουργιών και έχοντας υπόψη την κτηθείσα πείρα από τη μέχρι τούδε εφαρμογή της πιο πάνω δικαστικής πρακτικής ημερ. 17 Μαρτίου 1988, όπως τροποποιήθηκε με αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερ. 21.7.1989, 18.9.2003, 30.11.2006, 4.10.2011, 8.3.2018, 28.1.2019 και 11.2.2019, το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, την πιο κάτω τροποποίηση της:

1. Δικαστής δεν εκδικάζει μόνος ή ως μέλος σύνθεσης δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, υπόθεση όπου εμφανίζεται ως δικηγόρος μέλος της «οικογένειας του δικαστή» καθώς και δικηγόροι οι οποίοι είναι εργοδότες ή εργοδοτούμενοι ή συνέταιροι ή δικηγόροι που εργάζονται κάτω από την ίδια επαγγελματική στέγη με τον δικηγόρο αυτό.

2(α) Ο όρος «o ικογένειατου δικαστή» για σκοπούς της παρούσας πρακτικής περιλαμβάνει γονείς, σύζυγο, τέκνα, συζύγους τέκνων, αδελφούς, τέκνα αδελφών και συζύγους αδελφών, πρόσωπα με τα οποία ο δικαστής διατηρεί σχέση πεθερού – γαμπρού/νύμφης ή συμπεθέρου και πρόσωπα που έχουν μαζί του πνευματική συγγένεια.

(β) Ο όρος «σύζυγος δικαστή» περιλαμβάνει σύντροφο του δικαστή, ανεξαρτήτως φύλου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται σε τέτοιας φύσεως στενή προσωπική σχέση με το δικαστή.

(γ) Ο όρος «πνευματική συγγένεια» έχει την έννοια της σχέσης αναδόχου και αναδεκτού. Οποιαδήποτε άλλη σχέση που προκύπτει από βάφτιση διέπεται από τις αρχές περί εξαίρεσης κατά τη νομολογία και τον Οδηγό Δικαστικής Συμπεριφοράς.

3. Η δικαστική αυτή πρακτική δεν ισχύει σε περιπτώσεις υποθέσεων της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς και σε περιπτώσεις τυπικών εμφανίσεων. Νοείται ότι Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου σημαίνει την Πλήρη Ολομέλεια, απαρτιζόμενη από επτά τουλάχιστον μέλη του Σώματος.

4. Νοείται ότι η παρούσα Δικαστική Πρακτική δεν έχει αναδρομική ισχύ αναφορικά με υποθέσεις των οποίων άρχισε και εκκρεμεί η ακρόαση ή και η έκδοση απόφασης.

5. Νοείται περαιτέρω ότι ο όρος «επαγγελματική στέγη» ανωτέρω δεν περιλαμβάνει τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Μ.Μ. Νικολάτος,Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου

Στ. Ναθαναήλ                        )    

Κ. Παμπαλλής                       )

Π. Παναγή                             )

Λ. Παρπαρίνος                      )

Δ. Μιχαηλίδου                       )

Μ Χριστοδούλου                   )  Δικαστές Ανωτάτου Δικαστηρίου

Α. Λιάτσος                             )

Κ. Σταματίου                          )

Γ.Ν. Γιασεμής                        )

Τ. Οικονόμου                         )

Τ. Ψαρά-Μιλτιάδου                )

Α. Πούγιουρου                       )

Home