Ποιος είναι ο pen holder του Κυπριακού (τον κατονόμασε ο ΓΓ ΟΗΕ)

Ποιος είναι ο pen holder του Κυπριακού (τον κατονόμασε ο ΓΓ ΟΗΕ)

Ποια χώρα είναι που κρατά την πέννα του Κυπριακού νομίζετε; 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΕΦΕΤΗΣ (Από τον ΕΦΕΤΗΣ που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 2/5)

Αν σας έλεγα να επιλέξετε μια από τις ΠΕΝΤΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ που είναι και τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ως pen holder ποια θα επιλέγατε; 

Ποια χώρα είναι που κρατά την πέννα του Κυπριακού νομίζετε; 

ΗΠΑ; Ρωσία; Κίνα; Γαλλία; Ή Βρετανία; 

Ξέρω, δεν είναι και τόσο δύσκολο Quiz αλλά υπάρχει λόγος που σας ρωτώ. 

Η απάντηση είναι, εννοείται, η Βρετανία. Η Βρετανία είναι η χώρα που κρατάει την πέννα του Κυπριακού στο Σ.Α. του ΟΗΕ και άρα στην ΔΙΕΘΝΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑ. 

Γι αυτό άλλωστε και σε πολλές περιπτώσεις Ο ΕΦΕΤΗΣ σας λέει πως ούτε η ΕΕ θα λύσει το κυπριακό, ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Ρωσία. Η μόνη χώρα που μπορεί να λύσει το κυπριακό είναι η ΑΓΓΛΙΑ και με την ΑΓΓΛΙΑ θα έπρεπε προ πολλού να είχαμε ευθυγραμμίσει τα συμφέροντα μας αλλά έτσι πελλότοπος που είμαστε, ούτε ακούμε ούτε καταλάβουμε. 

Γιατί σας ρώτησα; Μα επειδή το είπε ο ίδιος ο ΓΓ του ΟΗΕ. Έχει και τρομερό ενδιαφέρον ο τρόπος που το είπε. Οπόταν σας παραθέτω αυτούσια την ερώτηση που του υποβλήθηκε και την αυτούσια απάντηση που έδωσε (αγγλική γλώσσα η αυτούσια, στα ελληνικά ανεπίσημη μετάφραση) 

Question: Thank you.  As one of the parties seems to contest the mandate by itself by speaking of the two-States solution, would it be time for your Security Council to convene again, to either reinforce the mandate or to raise again the question of, on whether the mandate should be should be amended or changed?

Thank you. Ερώτηση: Ευχαριστώ. Καθώς ένα από τα μέρη φαίνεται να αμφισβητεί από μόνη της την εντολή μιλώντας για τη λύση των δύο κρατών, θα ήταν καιρός να συγκληθεί ξανά το Συμβούλιο Ασφαλείας σας, είτε για να ενισχύσει την εντολή είτε για να θέσει ξανά το ζήτημα, σχετικά με το αν η εντολή πρέπει να τροποποιηθεί ή να αλλάξει;

The Secretary-General: That is a question that you should ask the Security Council.  And by the way, the “pen holder” in relation to the Cyprus dossier in the Security Council is one of the delegations that participated in these talks. 

Γενικός Γραμματέας: Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να ρωτήσετε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Και παρεμπιπτόντως, ο «κάτοχος της πέννας» σε σχέση με τον φάκελο της Κύπρου στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι μία από τις αντιπροσωπείες που συμμετείχαν σε αυτές τις συνομιλίες. 

>>> Όλο το ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ της Offsite εδώ <<<

Home