Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Ελικόπτερα πυρόσβεσης: Καταγγέλλει σήμερα τη σύμβαση o Oδυσσέας

Του Γιώργου Μιχαηλίδη -
30.03.2023

Ελικόπτερα πυρόσβεσης: Καταγγέλλει σήμερα τη σύμβαση o Oδυσσέας

Πάει σήμερα στη Βουλή και στη συνέχεια στην Αρχή Διαφθοράς και καταγγέλλει τη σύμβαση

Tου Γιώργου Μιχαηλίδη

Πολύ σοβαρές παρανομίες στο θέμα των δημόσιων συμβάσεων, αλλά και τρύπιας ασφάλειας διαπιστώνει  η Ελεγκτική Υπηρεσία μέσα από ειδική έκθεση για τις συμβάσεις αεροπλάνων και ελικοπτέρων αεροπυρόσβεσης  κατά τις καλοκαιρινές περιόδους, καθώς και των διαδικασιών αγοράς αεροπλάνων πυρόσβεσης από το Τμήμα Δασών.

Σε ειδική έκθεση της Ελεγκτικής η οποία θα εξεταστεί στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου και Δημόσιων Δαπανών της Βουλής διαπιστώνεται ότι η αρμόδια αρχή Τμήμα Δασών μίσθωσε  τρεις και τέσσερις φορές πιο ακριβά τα πτητικά μέσα από την πραγματική τους αξία. Μέσα από την έκθεση διαπιστώνεται ακόμα ότι τα εν λόγω πτητικά μέσα δεν διέθεταν τις απαραίτητες προδιαγραφές για το σκοπό τον οποίο τα μίσθωσε.

>>>>Διαβάστε επίσης: Ο Οδυσσέας «άναψε φωτιές» στο Τμήμα Δασών - Ετοιμάζουν απάντηση<<<<<

Καταγγελία σήμερα στην Επιτροπή κατά της Διαφθοράς

Όπως αρμοδίως πληροφορούμαστε, σήμερα Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 αμέσως μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου θα γίνει επισήμως καταγγελία στην Επιτροπή κατά της Διαφθοράς. Ήδη, όμως η Αρχή ενημερώθηκε για τις παραλείψεις των διαδικασιών.

Κατακεραυνώνει και το Γενικό Λογιστήριο

Μέσα από την έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία κατακεραυνώνει και το Γενικό Λογιστήριο, που είναι η αρμόδια Αρχή ώστε να διασφαλίσει την ορθή διαδικασία των δημόσιων συμβάσεων.

Μεσα στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρονται τα ακόλουθα:

Πρώτο: Στους ακυρωθέντες διαγωνισμούς αγοράς υπηρεσιών μίσθωσης ελικοπτέρων πυρόσβεσης, δεν εφαρμόστηκαν οι πρόνοιες της νομοθεσίας που διέπουν τη διαδικασία γνωστοποίησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, και ειδικά για το δικαίωμα των οικονομικών φορέων  για προσφυγή ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών ούτε και τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες ανασταλτικές προθεσμίες σύναψης σύμβασης.

Δεύτερο: H παρουσία των λειτουργών της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στη συνεδρία του Συμβουλίου Προσφορών  κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, έδωσαν στην ουσία κατεύθυνση στο Συμβούλιο Προσφορών για τη λήψη της απόφασής του, ήταν παράνομη, εφόσον ο ορισμός ο οποίος τους δόθηκε ως «άτυπους Παρατηρητές». Αυτοί δεν εκπροσωπούσαν τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας,  αφού δεν προβλέπεται και δεν καλύπτεται από καμία από τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Τρίτο: Διαπιστώθηκε  ότι η σύμβαση ανατέθηκε με εισήγηση της Αναθεωρητικής Αρχής στον χαμηλότερο προσφοροδότη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, παρά το γεγονός ότι ήταν εις γνώση τους ότι τα προσφερόμενα ελικόπτερα  δεν διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης Διαπιστώθηκε ακόμα  επίσης ότι, η Επιτροπή ελέγχου και παραλαβής αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αποδοχή των ελικοπτέρων της αναδόχου εταιρείας και την επιχειρησιακή χρήση τους, χωρίς να είχαν εγκατασταθεί τα πιο πάνω συστήματα με βάση τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα, κρίνοντας τις πιο πάνω αποκλίσεις ως επουσιώδεις.

Τέταρτο: ,Στην  έκθεση παραλαβής και ελέγχου των ελικοπτέρων , η οποία έγινε κατά πλειοψηφία με τη διαφωνία ενός εκ των μελών της Επιτροπής, το διαφωνούν μέλος έθεσε σοβαρά θέματα σχετικά με ελλείψεις ασφάλειας. Το εν λόγω μέλος , υπέβαλε στον Αρχηγό Αστυνομίας σχετική Έκθεση γεγονότων με εισήγηση όπως διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για να εξεταστεί το ενδεχόμενο διάπραξης είτε ποινικών είτε πειθαρχικών αδικημάτων, και στην Ελεγκτική Υπηρεσία  για τη διενέργεια δικής μας έρευνας σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την ανάθεση της υπό αναφορά σύμβασης. Ωστόσο, δεν έγινε κατορθωτό να γίνει ολοκληρωμένος έλεγχος της παραλαβής των ελικοπτέρων από την Ελεγκτική  εφόσον τα πλείστα εκ των εγγράφων τα οποία αμφισβήτησε το διαφωνούν μέλος της Επιτροπής παραλαβής επιστράφηκαν από τον Διευθυντή του Τμήματος στους ιδιοκτήτες των ελικοπτέρων. 

Πέμπτο: Eάν εφαρμόζονταν στα αρχικά έγγραφα του διαγωνισμού οι αλλαγές που έγιναν εκ των υστέρων αποδεκτές σε ουσιώδεις όρους (άδειες/πιστοποίηση, εκτίμηση δαπάνης κλπ.) για τον επιτυχόντα  ο οποίος είχε υποβάλει τη μοναδική έγκυρη προσφορά, το ενδεχόμενο διασφάλισης μεγαλύτερης ευρύτητας συμμετοχής με σκοπό την εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου, θα ήταν πολύ πιθανόν αυξημένο.

Έκτο: Ο Διευθυντής του Τμήματος, δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας τις απόψεις/σχόλιά του σχετικά με τις σοβαρές παρατηρήσεις/διαπιστώσεις της Υπηρεσίας μας για τον τρόπο χειρισμού του θέματος, γεγονός το οποίο συνιστά εμπόδιο στην αναζήτηση λογοδοσίας της Αναθεωρητικής Αρχής.

Έβδομο: Δεν έχει τεκμηριωθεί, τουλάχιστον με τα υποβληθέντα από το Τμήμα Δασών στοιχεία, ότι η αγορά αεροπλάνων πυρόσβεσης είναι η πλέον κατάλληλη και συμφέρουσα επιλογή για τα κυπριακά δεδομένα. Η εν λόγω απόφαση δεν βασίζεται στην αξιολόγηση της μίσθωσης υπηρεσιών πυρόσβεσης από αεροπλάνα για τουλάχιστον δύο χρόνια, όπως ήταν και η εισήγηση της τελευταίας σχετικής με το θέμα Έκθεσης των ειδικών που είχαν οριστεί για το θέμα το 2018, αλλά η απόφαση λήφθηκε σε υψηλότερα επίπεδα (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης).

Σύμφωνα με τη σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας,  πριν την ανάθεση της σύμβασης για την αγορά αεροπλάνων πυρόσβεσης τεκμηριωθεί μέσα από κατάλληλη μελέτη των αποτελεσμάτων της μίσθωσης αντίστοιχων υπηρεσιών, η καταλληλότητα, η αποδοτικότητα και η οικονομικότητα της συγκεκριμένης επιλογής.

Home