Διορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Μνημείων

Διορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Μνημείων

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η παροχή συμβουλευτικών γνωματεύσεων προς το Υπουργείο Παιδείας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρία ενέκρινε, μετά από Πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τον διορισμό της Επιτροπής Μνημείων.

Η  νέα σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής: Κυριακή Ιωαννίδου, Εκπρόσωπος των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόεδρος,  Μαρία Μαύρου, εκπρόσωπος ΕΤΕΚ, μέλος, Κατίνα Κώστα, εκπρόσωπος ΕΚΑΤΕ, μέλος, Δέσποινα Φυσέντζου, εκπρόσωπος ΕΚΑΤΕ, μέλος, Άγγελος Σαββίδης, Αρχιτέκτονας, αριστίνδην μέλος,  Μαρία Χατζηαθανασίου, Πανεπιστημιακός, αριστίνδην μέλος και Δημήτρης Σοφοκλέους, Αρχιτέκτονας, αριστίνδην μέλος.

 

Αρμοδιότητα της Επιτροπής, σύμφωνα με τον Νόμο για την εγκαθίδρυσή της, είναι η παροχή συμβουλευτικών γνωματεύσεων προς το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με την ανέγερση ή τοποθέτηση μνημείων σε ανοικτούς χώρους.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Home