Ηλεκτρονική υγεία: Προ των πυλών η  Διασυνοριακή φροντίδα

Ηλεκτρονική υγεία: Προ των πυλών η  Διασυνοριακή φροντίδα

Τρέχουν οι διαδικασίες και έρχονται εξελίξεις  

Φουλάρουν οι μηχανές για την Ηλεκτρονική υγεία στην Κύπρο καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας αναμένεται να εγκριθεί εντός των επόμενων 24ώρων το κεφάλαιο 17 του περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμος του 2019.

Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 17 αναφέρετε ότι η Αρχή, ενεργώντας και ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την ηλεκτρονική υγεία με τα άλλα κράτη μέλη εξασφαλίζει τη συνέχεια της διασυνοριακής περίθαλψης και ασφάλειας των ασθενών σε αυτά μέσω της παροχής διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Μάλιστα όπως επισημαίνεται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Σημείου Επαφής για την ηλεκτρονική υγεία είναι οι ακόλουθες:

  • Η δημιουργία των κατάλληλων συστημάτων ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις παροχής διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και με όλες τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.
  •  η λήψη όλων των εύλογων μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων, της ακεραιότητας, της αυθεντικότητας, της διαθεσιμότητας και της μη αποθάρρυνσης.
  • η δημιουργία ενός κατάλληλου συστήματος διαδρομής ελέγχου των δεδομένων υγείας από και προς τα κράτη μέλη, το οποίο επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους επίσημους φορείς να ελέγχουν δεόντως τους καθιερωμένους μηχανισμούς συλλογής, επεξεργασίας, μετάφρασης και μετάδοσης δεδομένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό δεδομένο το οποίο θα τεθεί σε ισχύ με την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου υγείας είναι το ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των ηλεκτρονικών τους φακέλων σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 

Συγκεκριμένα μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου θα μπορεί ο κάθε γιατρός και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ενημερωθεί για τα ιατρικά δεδομένα του ασθενή του, γεγονός που θα διευκολύνει την διάγνωση κυρίως σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι έχουν χρόνια προβλήματα. 

Τέλος, σημαντικό στοιχείο στις περιπτώσεις αυτές αποτελεί επίσης και το ότι ο γιατρός θα πάρει την ιατρική του αποζημίωση μέσα από το σύστημα υγείας της χώρας στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο ασθενής και ως εκ τούτου ο ασθενής δεν θα καταβάλει οποιοδήποτε ποσό.

Home