Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Αξιοπρεπής κατώτατος μισθός για όλους

Offsite Team -
18.07.2022

Αξιοπρεπής κατώτατος μισθός για όλους

* Του Λουκά Φουρλά

Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η πολιτική οφείλει να έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο. Μια πεποίθηση που καθοδηγεί τα βήματά μου από την πρώτη στιγμή της εμπλοκής μου στη δημόσια σφαίρα. Πιστεύω ακράδαντα ότι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία να λειτουργεί ορθά και οργανωμένα, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών. 

Πέραν από τους ευρωπαϊκούς στόχους όπως την καταπολέμηση του καρκίνου, τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας, τη μηδενική εκπομπή ρύπων για την προστασία του περιβάλλοντος, στην ΕΕ εντείνουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να θεσπίσουμε τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό.

Το τρέχον και το επόμενο έτος θα είναι ιδιαίτερα καθοριστικά σε πολλά επίπεδα. Η πανδημία προκάλεσε το κλείσιμο επιχειρήσεων, την πτώση του εργασιακού κύκλου εταιρειών, αλλά και τη γενικότερη κατάσταση φοβίας που επικράτησε στο σύνολο των πολιτών.

Όλα αυτά τα έχουμε λάβει υπόψη και σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά και στην ενέργεια, πιστεύω ότι έχει φτάσει η στιγμή να καθοριστεί ένας κοινά αποδεκτός ευρωπαϊκός κατώτατος μισθός. Χαίρομαι που η Επιτροπή Απασχόλησης στην οποία είμαι μέλος, υπερψήφισε τη Συμφωνία που έχει επιτευχθεί τον Ιούνιο μεταξύ Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό.    

Η συμφωνηθείσα νομοθεσία έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι κατώτατοι μισθοί σε όλες τις χώρες της ΕΕ θα εγγυώνται αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους τους εργαζόμενους. Τον Σεπτέμβριο η Συμφωνία αναμένεται να επικυρωθεί και στην Ολομέλεια.

Η Συμφωνία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογήσουν κατά πόσον οι υφιστάμενοι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί των εργαζομένων είναι επαρκείς για να εξασφαλίσουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές τους κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, την αγοραστική τους δύναμη ή τα μακροπρόθεσμα εθνικά επίπεδα παραγωγικότητας και εξέλιξης.

Νομίζω ότι έχει φτάσει η στιγμή, ώστε να αρθούν οι μισθολογικές ανισότητες και να ενισχυθούν οι μισθοί των χαμηλά αμειβόμενων ανθρώπων στην ΕΕ. Πολύ σύντομα, λοιπόν, θα έχουμε κοινά μετρά εφαρμογής σε επίπεδο ενωσιακό, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους.

Στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε υπόψη ότι όλοι οι πολίτες της Ευρώπης, έχουν το δικαίωμα να μπορούν να έχουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Ένα επίπεδο με το οποίο θα μπορούν να αγοράζουν, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, να αθλούνται και να πηγαίνουν διακοπές. Με βάση αυτό, πορευόμαστε. 

Στη Συμφωνία προβλέπεται επίσης, ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα προσφυγής των εργαζομένων των οποίων τα δικαιώματα έχουν παραβιαστεί. Οι αρχές πρέπει επίσης να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους εκπροσώπων.

Tόσο από την Επιτροπή Απασχόλησης όσο και στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, αγωνίζομαι μαζί με τους συναδέλφους μου ώστε να δημιουργηθούν διαφανείς και κατάλληλες διαδικασίες με σκοπό να μην αδικηθεί κανείς.

* Είναι Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ 

Home